فصلنامه برنامه ریزی و بودجه- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 نشانی: تهران - خیابان شهید باهنر (نیاوران) - جمال آباد - خیابان شهید مختار عسگری - شماره 6

 تلفن دفتر نشریه:26116904-021

نشانی وب سایت موسسه  :  http://www.imps.ac.ir

نشانی وب سایت نشریه برای ارسال مقاله :  http://www.jpbud.ir

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه برنامه ریزی و بودجه:
http://jpbud.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب