دوره 26، شماره 4 - ( زمستان 1400 )                   دوره26 شماره 4 صفحات 33-3 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ‎ریزی، تهران، ایران
2- گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران. ، mo.hoseini@imps.ac.ir
چکیده:   (1410 مشاهده)
این پژوهش به بررسی تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کلان‎شهر تهران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ می‌پردازد. با ترکیبی از داده‌های خرد معاملات مسکن وزارت راه و شهرسازی و شاخص‌های آلودگی سامانه پایش کیفی هوای کشور، برای بیش از ۵۰ هزار منزل مسکونی که دستکم دو بار در بازه مورد بررسی معامله شده‌اند، یک شاخص آلودگی متغیر در زمان برای هر منزل مسکونی بر اساس میانگین وزنی ایستگاه‌های نزدیک ساخته شد. با استفاده از این پایگاه داده، اثر شاخص‌های مختلف آلودگی بر قیمت مسکن در یک مدل پانل تخمین زده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که آلودگی ذرات معلق در هوا که با PM2.5 مشخص می‌شود، اثر منفی بر قیمت مسکن در کلان‎شهر تهران داشته است، به طوری که یک انحراف معیار افزایش شاخص PM2.5 به کاهش 1/3 درصدی قیمت مسکن منجر می‌شود. همچنین، اثر آلاینده‌های NO2 و CO بر قیمت مسکن ناچیز و بی‌معناست، که به نظر می‌رسد این نتیجه ناشی از مشاهده نا‌پذیری بصری، نداشتن اثر آنی بر سلامت، و کم‌تر تعیین کننده بودن این دو آلاینده در شاخص کل است.


.
متن کامل [PDF 938 kb]   (467 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی
دریافت: 1400/5/10 | پذیرش: 1400/12/7 | انتشار الکترونیک: 1401/3/2

فهرست منابع
1. Aghapour Sabbagi, M. (2011). Evaluation Clean Air Effects on Tehran City Residential Houses Price in 2009. Iranian Journal of Health and Environment, 4(2), 213-222.
2. Anderson Jr, R. J., & Crocker, T. D. (1971). Air Pollution and Residential Property Values. Urban Studies, 8(3), 171-180. [DOI:10.1080/00420987120080391]
3. Anselin, L., & Le Gallo, J. (2006). Interpolation of Air Quality Measures in Hedonic House Price Models: Spatial Aspects. Spatial Economic Analysis, 1(1), 31-52. [DOI:10.1080/17421770600661337]
4. Anselin, L., & Lozano-Gracia, N. (2008). Errors in Variables and Spatial Effects in Hedonic House Price Models of Ambient Air Quality. Empirical Economics, 34(1), 5-34. [DOI:10.1007/s00181-007-0152-3]
5. Azmi, A. S. M., Azhar, R. F., & Nawawi, A. H. (2012). The Relationship between Air Quality and Property Price. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 50(1), 839-854. [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.08.086]
6. Bae, C. C. (1997). The Equity Impacts of Los Angeles' Air Quality Policies. Environment and Planning A, 29(9), 1563-1584. [DOI:10.1068/a291563]
7. Bajari, P., Fruehwirth, J. C., & Timmins, C. (2012). A Rational Expectations Approach to Hedonic Price Regressions with Time-Varying Unobserved Product Attributes: The Price of Pollution. American Economic Review, 102(5), 1898-1926. [DOI:10.1257/aer.102.5.1898]
8. Bento, A., Freedman, M., & Lang, C. (2015). Who Benefits from Environmental Regulation? Evidence from the Clean Air Act Amendments. Review of Economics and Statistics, 97(3), 610-622. [DOI:10.1162/REST_a_00493]
9. Beron, K. J., Murdoch, J. C., & Thayer, M. A. (1999). Hierarchical Linear Models with Application to Air Pollution in the South Coast Air Basin. American Journal of Agricultural Economics, 81(5), 1123-1127. [DOI:10.2307/1244095]
10. Boonyanam, N. (2016). Loss of Value in House Properties due to Air Pollution in Map Ta Phut Industrial Area of Thailand. Applied Environmental Research, 38(3), 1-13. [DOI:10.35762/AER.2016.38.3.1]
11. Chattopadhyay, S. (1999). Estimating the Demand for Air Quality: New Evidence Based on the Chicago Housing Market. Land Economics, 75(1), 22-38. [DOI:10.2307/3146991]
12. Chay, K. Y., & Greenstone, M. (2005). Does Air Quality Matter? Evidence from the Housing Market. Journal of Political Economy, 113(2), 376-424. [DOI:10.1086/427462]
13. Esfahani, H., & Mahdavi Zafarghandi, S. (2017). Examining the Welfare Impacts of Environmental Policies for Importing Clean Technologies. The Journal of Planning and Budgeting, 22(1), 33-45.
14. Fadaee, M., & Motaffef, M. (2016). Strategic Interactions between a Fossil Fuel Cartel and a Coalition of Buyers: a Dynamic Approach. The Journal of Planning and Budgeting, 21(1), 105-122.
15. Freeman III, A. M. (1974). On Estimating Air Pollution Control Benefits from Land Value Studies. Journal of Environmental Economics and Management, 1(1), 74-83. [DOI:10.1016/0095-0696(74)90018-7]
16. Freeman, A. M. (1981). Hedonic Prices, Property Values and Measuring Environmental Benefits: A Survey of the Issues. In Measurement in Public Choice (pp. 13-32): Springer. [DOI:10.1007/978-1-349-05090-1_2]
17. Gonzalez, F., Leipnik, M., & Mazumder, D. (2013). How much are Urban Residents in Mexico Willing to Pay for Cleaner Air? Environment and Development Economics, 18(3), 354-379. [DOI:10.1017/S1355770X13000077]
18. Graves, P., Murdoch, J. C., Thayer, M. A., & Waldman, D. (1988). The Robustness of Hedonic Price Estimation: Urban Air Quality. Land Economics, 64(3), 220-233. [DOI:10.2307/3146246]
19. Hao, Y., & Zheng, S. (2017). Would Environmental Pollution Affect Home Prices? An Empirical Study Based on China's Key Cities. Environmental Science and Pollution Research, 24(31), 24545-24561. [DOI:10.1007/s11356-017-0073-4]
20. Harrison, D., & Rubinfeld, D. L. (1978a). The Air Pollution and Property Value Debate: Some Empirical Evidence. The Review of Economics and Statistics, 60(4), 635-638. [DOI:10.2307/1924261]
21. Harrison, D., & Rubinfeld, D. L. (1978b). Hedonic Housing Prices and the Demand for Clean Air. Journal of Environmental Economics and Management, 5(1), 81-102. [DOI:10.1016/0095-0696(78)90006-2]
22. Khorshiddoust, A. M. (2009). The Application of Hedonic Pricing Method in Estimating the Hidden Economic Value of Environment: The Case Study of Correlation between Public Services, Pollution, and the Housing Prices in Selected Areas of Tabriz. Journal of Environmental Studies, 35(51), 81-92.
23. Kim, C. W., Phipps, T. T., & Anselin, L. (2003). Measuring the Benefits of Air Quality Improvement: A Spatial Hedonic Approach. Journal of Environmental Economics and Management, 45(1), 24-39. [DOI:10.1016/S0095-0696(02)00013-X]
24. Komarova, V. (2009). Valuing Environmental Impact of Air Pollution in Moscow with Hedonic Prices. World Academy of Science, Engineering and Technology, 57(1), 319-326.
25. Lang, C. (2015). The Dynamics of House Price Responsiveness and Locational Sorting: Evidence from Air Quality Changes. Regional Science and Urban Economics, 52(1), 71-82. [DOI:10.1016/j.regsciurbeco.2015.02.005]
26. Li, H., Wei, Y. D., Yu, Z., & Tian, G. (2016). Amenity, Accessibility and Housing Values in Metropolitan USA: A Study of Salt Lake County, Utah. Cities, 59(1), 113-125. [DOI:10.1016/j.cities.2016.07.001]
27. Liu, X., Li, Q., Chand, S., & Sharpe, K. (2021). Effects of Air Quality on House Prices: Evidence from China's Huai River Policy. New Zealand Economic Papers, 55(1), 52-65. [DOI:10.1080/00779954.2020.1827014]
28. Mei, Y., Gao, L., Zhang, J., & Wang, J. (2020). Valuing Urban Air Quality: A Hedonic Price Analysis in Beijing, China. Environmental Science and Pollution Research, 27(2), 1373-1385. [DOI:10.1007/s11356-019-06874-5]
29. Neill, H. R., Hassenzahl, D. M., & Assane, D. D. (2007). Estimating the Effect of Air Quality: Spatial Versus Traditional Hedonic Price Models. Southern Economic Journal, 73(4), 1088-1111. [DOI:10.1002/j.2325-8012.2007.tb00819.x]
30. Nelson, J. P. (1978). Residential Choice, Hedonic Prices, and the Demand for Urban Air Quality. Journal of Urban Economics, 5(3), 357-369. [DOI:10.1016/0094-1190(78)90016-5]
31. Nourse, H. O. (1967). The Effect of Air Pollution on House Values. Land Economics, 43(2), 181-189. [DOI:10.2307/3145241]
32. Palmquist, R. B., & Israngkura, A. (1999). Valuing Air Quality with Hedonic and Discrete Choice Models. American Journal of Agricultural Economics, 81(5), 1128-1133. [DOI:10.2307/1244096]
33. Ramsey, D. D. (1976). A Note on Air Pollution, Property Values and Fiscal Variables. Land Economics, 52(2), 230-234. [DOI:10.2307/3145299]
34. Ridker, R. G., & Henning, J. A. (1967). The determinants of Residential Property Values with Special Reference to Air Pollution. The Review of Economics and Statistics, 49(2), 246-257. [DOI:10.2307/1928231]
35. Rosen, S. (1974). Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition. Journal of Political Economy, 82(1), 34-55. [DOI:10.1086/260169]
36. Salem, A. A., & Akaberi, T. M. (2018). Calculating the Willingness to Pay to Avoid of Pollution Harmful Effects by Using the Hedonic Price in Different Provinces of Iran. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 15(2), 23-50.
37. Smith, V. K., & Huang, J. C. (1993). Hedonic Models and Air Pollution: Twenty-Five Years and Counting. Environmental and Resource Economics, 3(4), 381-394. [DOI:10.1007/BF00418818]
38. Smith, V. K., & Huang, J.-C. (1995). Can Markets Value Air Quality? A Meta-Analysis of Hedonic Property Value Models. Journal of Political Economy, 103(1), 209-227. [DOI:10.1086/261981]
39. Wieand, K. F. (1973). Air Pollution and Property Values: A Study of the St. Louis Area. Journal of Regional Science, 13(1), 91-95. [DOI:10.1111/j.1467-9787.1973.tb00380.x]
40. Yusuf, A. A., & Resosudarmo, B. P. (2009). Does Clean Air Matter in Developing Countries' Megacities? A Hedonic Price Analysis of the Jakarta Housing Market, Indonesia. Ecological Economics, 68(5), 1398-1407. [DOI:10.1016/j.ecolecon.2008.09.011]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.