فصلنامه برنامه ریزی و بودجه- اطلاعات ثبت نام و فرم اشتراک
فرم اشتراک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راهنمای اشتراک نشریه "برنامه‌ریزی و بودجه"

لطفاً در صورت تمایل به اشتراک فصلنامه، برگ اشتراک را تکمیل نمایید و پس از واریز حق اشتراک سالانه به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال  به شماره حساب ۴۰۰۱۰۰۴۶۰۳۰۰۰۴۶۷ و شبا ۴۸۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۴۶۰۳۰۰۰۴۶۷ IR  و شناسه درآمدی فروش مجلات ۳۱۰۰۹۹۸۷۴۱۴۰۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وجه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، فرم اشتراک را همراه با اصل فیش بانکی به نشانی: تهران ـ میدان شهید باهنر (نیاوران) - جمال آباد - خیابان شهید مختار عسگری - شماره ۶ - طبقه پنجم -دفتر نشریات علمی موسسه ارسال فرمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر نیز می توانید با تلفن: ۲۶۱۱۶۹۰۴ تماس بگیرید.
( لطفاً یک نسخه از تصویر رسید بانکی را تا هنگام دریافت فصلنامه نزد خود نگه دارید)

  برگ اشتراک فصلنامه نشریه "برنامه‌ریزی و بودجه"

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه برنامه ریزی و بودجه:
http://jpbud.ir/find.php?item=1.54.17.fa
برگشت به اصل مطلب