فصلنامه برنامه ریزی و بودجه- هیأت تحریریه نشریه
هیأت تحریریه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/29 | 


هیأت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

 

دکتر رهی ابوک
دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت مالی و تجارت جهانی دانشگاه ویلیام پترسون
پست الکترونیک: aboukwpunj.edu

 
Picture17 دکتر احمدرضا جلالی نائینی
استاد گروه اقتصاد مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
پست الکترونیک ahmad_jalalihotmail.com 
kheiabani دکتر ناصر خیابانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیک:  naser.khiabaniatu.ac.ir 
AWT IMAGE دکتر سید جعفر سجادی
استاد دانشکده مهندسی 
صنایع دانشگاه علوم و صنعت ایران
پست الکترونیکsjsadjadiiust.ac.ir
شاکری : باید به تفکر توسعه تن بدهیم | اقتصاد آنلاین دکتر عباس شاکری حسین آباد
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیک: shakeri.abbasgmail.com 
دکتر جعفر عبادی دکتر جعفر عبادی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
پست الکترونیک jebadiut.ac.ir 
دکتر غلامعلی فرجادی دکتر غلامعلی فرجادی
دانشیار بازنشسته گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
 پست الکترونیک: g_farjadiyahoo.com  
بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی دکتر احمد مجتهد
استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
 پست الکترونیک: a.mojtahedicloud.com 

 
معرفی سخن‌ران مدعو دکتر امیرهوشنگ مهریار - انجمن علمی روان درمانی ایران دکتر امیر هوشنگ مهریار
استاد بازنشسته مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
پست الکترونیک:
mehrdena.irpd.ac.ir
دانلود کتاب‌های مسعود نیلی دکتر مسعود نیلی
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیک: m.nilisharif.edu  


 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه برنامه ریزی و بودجه:
http://jpbud.ir/find.php?item=1.76.41.fa
برگشت به اصل مطلب