فصلنامه برنامه ریزی و بودجه- داوران هر سال
داوران سال ۱۴۰۰

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/26 | 
نام داوران وابستگی سازمانی ID-Publons
دکتر غلامعلی فرجادی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر مهدی فدایی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر محمد حسینی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر ناصر خیابانی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر احمدرضا جلالی نائینی دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی ABG-۸۶۱۲-۲۰۲۱
آقای شهبد صیقلانی دکتری اقتصاد
دکتر مهدی هادیان عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی 
دکتر مجید عینیان عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی P-۸۲۴۸-۲۰۱۵
خانم شلاله صحافی دکتری اقتصاد
دکتر علی متوسلی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر بابک فرهنگ استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی AAA-۷۳۸۳-۲۰۲۲
دکتر کامران ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
دکتر سجاد ابراهیمی عضو هیأت علمی گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی AAA-۴۰۰۸-۲۰۲۲
دکتر مسعود الموتی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر حسین میثمی عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر مریم همتی عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر غلامحسین فیروزفر دکتری اقتصاد
دکتر سید حسین سجادی فر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 
دکتر مهدی نوری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
آقای ابوالفضل گرمابی دکتری اقتصاد
دکتر کوثر یوسفی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه برنامه ریزی و بودجه:
http://jpbud.ir/find.php?item=1.81.64.fa
برگشت به اصل مطلب