فصلنامه برنامه ریزی و بودجه- راهنمای ثبت و تائید شناسه ارکید
ثبت و تایید شناسه ارکید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/4 | 

ثبت و تائید شناسه ارکید

شناسه ORCID

  • شناسه ORCID یک شناسه بین المللی اختصاصی برای تعیین هویت نویسندگان، سوابق تحصیلی، کاری و پژوهشی است.
  •  این شناسه باید به زبان انگلیسی و دقیقا با اسامی نویسندگان درج شده در مقاله همسان باشد.
  •  این شناسه فقط یکبار ساخته می شود و همیشه همراه اسم نویسندگان در تمام مقالات و تمام مجلات آورده می شود.
  • محتویات ارکید قابل تغییر و اضافه کردن است و خود شناسه غیر قابل تغییر است.
  • برای ثبت نام به سایت  /https://orcid.org رفته و مشخصات را بصورت کامل تکمیل کنید.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه برنامه ریزی و بودجه:
http://jpbud.ir/find-1.95.71.fa.html
برگشت به اصل مطلب