راهنمای نگارش مقاله

شرایط پذیرش مقالات
 این نشریه مقاله‌هایی را در فرآیند داوری قرار می‏ دهد که:
ارزش علمی ـ پژوهشی داشته باشد؛
در جهت اهداف و در قالب موضوع‌های تعیین ‏شده برای نشریه باشد؛
حاصل مطالعه، تجربه و پژوهش‌های دست اول نویسنده باشد؛
مقاله‌ها قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده باشد یا برای انتشار آن اقدام همزمان انجام نگرفته باشد؛
 
ساختار کلی نشریه
بدنه اصلی مقاله باید شامل چکیده، کلیدواژه، طبقه یندی JEL، مقدمه، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش پژوهش، تجزیه و تحلیل یافته‌ها، نتیجه‌گیری و پیشنهادها و منابع باشد.
شیوه استناد به صورت درون متنی به سبک استناددهی انجمن روانشناسان آمریکا (APA) باشد.
فهرست منابع نیز به صورت الفبایی، بر اساس سبک انجمن روانشناسان آمریکا در انتهای مقاله به صورت یکسان و مطابق روش زیر تنظیم شده باشد:  
- برای کتاب: نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده (سال نشر). عنوان کتاب (ایتالیک)، احتمالاً نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، محل نشر: نام ناشر.
- برای نشریه: نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک (سال نشر). عنوان مقاله، احتمالاً نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، نام نشریه (ایتالیک)، دوره ( شماره انتشار)، صفحات.
 (برای آگاهی کامل از شیوه استناددهی به سایت، با نشانیhttps://www.landmark.edu/library/citation-guides/apa-citation-style-guide مراجعه فرمایید.)
- رسم الخط، نقطه گذاری و واژه های معادل در زبان فارسی بر مبنای مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی http://www.persianacademy.ir است.
معادل­ه ای فارسی واژگان، اسامی و همچنین اصطلاح ­های خارجی مهم در متن، با اعداد تک از ۱ شماره گذاری و در زیرنویس هر صفحه آورده شود.
- ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی آورده شوند.
- تمامی منابع از راه نرم افزار اندنوت یا دیگر نرم افزارهای مشابه رفرنس دهی اشاره شوند.
 
سایر نکته ها
هر مقاله از حدود ۲۵ صفحه کاغذ قطع وزیری (۲۳*۱۷) حروف­ نگاری شده تجاوز نکند؛
مقاله حاوی چکیده فارسی و انگلیسی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کلمه باشد؛
کلید واژه ها (دست‏کم ۵ تا ۷ واژه) پس از چکیده درج شود؛
طبقه بندی JEL (الزاما ۳ کد) بعد از کلیدواژه ها درج شود؛
متن مقاله ها با نرم افزار word۲۰۱۳ یا word۲۰۱۰ و فونت ۱۱/۵B Nazanin  و واژه‌های انگلیسی با قلم Time New Roman ۱۰ نوشته شود و فایل مقاله از طریق وب سایت نشریه ارسال شود.؛
عنوان جدول‌ها در بالا و عنوان شکل‌ها و نمودارها در پایین آنها و شماره جدول‌ها و شکل‌ها و نمودارها در عنوان آنها با رقم و بدون نگارش واژه «شماره» درج شود. [مانند: جدول ۲. توزیع فراوانی...] اعداد داخل جداول به فارسی نوشته شود.
اعداد و نوشته های داخل جدول حتما باید به صورت فارسی نوشته شود بجای نقطه در اعداد فارسی باید ممیز (/) گذاشته شود.
فرمول‌ها چپ‌چین و با شماره مشخص می‌شوند. شماره فرمول‌ها نیز با رقم و بدون نگارش واژه «شماره» درج شود. مانند: (۴) عدد روبروی فرمول باشد.
تمام صفحه‌ها از صفحه عنوان تا پایان آن، شماره‌گذاری ‌شوند. شماره‌گذاری از یک شروع و به ترتیب ادامه ‌یابد.
زیر نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی دانشگاهی، محل اشتغال، نشانی کامل، شماره تلفن، دورنگار و نشانی پست الکترونیکی درج و نویسنده مسؤول مکاتبات مشخص گردد.
- نویسندگان باید از صحت مقالۀ ارسال شده به فصل نامه اطمینان کامل کسب کنند. چرا که تا مراحل اولیه داوری امکان تصحیح مقاله برای آنان وجود ندارد.
- نویسندگان موظف هستند تا تنها اصلاحات مورد نظر داور را به درستی انجام دهند. تغییر در مقاله اعم از اضافه یا کم نمودن هر بخشی از مقاله، که بدون نظر داور انجام شده باشد، تقلب محسوب شده و سریعاً از فرایند فصل نامه حذف خواهد شد و تمام عواقب ناشی از آن بر عهدۀ تک تک نویسندگان خواهد بود.
- نویسندگان موظف هستند فرم های بارگذاری شده بر روی سایت نشریه را تکمیل و همراه مقاله ارسال نمایند ( فرم تعارض و فرم تعهد نویسندگان).

نکته: در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.
 
  بررسی مقاله‌ها
   مقاله‌های دریافت شده نخست توسط دبیرخانه نشریه مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از طرح در جلسه هیأت تحریریه، در صورتی که با خط‌مشی نشریه تطابق داشته باشد به منظور ارزیابی برای سه نفر از داوران صاحب‌نظر ارسال خواهد شد. داوران از سوی اعضای هیأت تحریریه برای هر مقاله انتخاب می­شود. مقاله‌ها ابتدا به ترتیب تاریخ دریافت و سپس به ترتیب دریافت نظرمثبت داوران منتشر می‌شود. پس از دریافت مقاله، تغییرات در ترتیب و مشخصات نویسندگان مقاله به هیچ وجه اعمال نخواهد شد. در صورت هر گونه تغییر مقاله باید با اطلاعات جدید نویسندگان مجددا برای نشریه ارسال شود. اصل مقاله‌های ارسالی در آرشیو مجله نگهداری می شود و مسترد نخواهد شد.
در صورت انصراف نویسندگان از چاپ مقاله در نشریه این امر حداکثر به مدت دو هفته پس از ارسال مقاله با نامه کتبی انصراف به نام سردبیر و به امضای کلیه نویسندگان قابل اجرا است.
(فرم انصراف)

"نشریه برنامه ریزی و بودجه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE ) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".
COPE  انگلیسی
COPE فارسی

اصول اخلاقی نشریات
سوگند امانت­داری

در راستای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تمامی مقالات ارسال‏ شده به فصل‏نامه باید از هر شکلی از سرقت ادبی، تحریف و ساختگی‏ بودن پژوهشها بَری باشند. سرقت ادبی کپی‏ کردن ایده‏ ها، متون، داده ‏ها و دیگر اشکال (جداول و تابلوها) و استفاده از آن در مقاله بدون اشاره به ارجاع است. این موضوع در قسمت‏هایی از مقاله که بیان‏گر تکیه مقاله به دیگر مقالات منتشرشده است، ضروری است. کپی‏ کردن خط به خط و واژه به واژه دیگر مقالات باید به‏ طور شفاف از دیگر نوشته ‏های مقاله متمایز شود. استفاده از چند واژه‏ ی مشخص تا کپی ‏کردن یک یا دو جمله باید با " گیومه" مشخص شود. کپی ‏کردن بیش از حد کار دیگران حتی اگر با رفرنس نیز ارائه شود، به‏ طور کلی ممنوع است. به ‏عبارتی دیگر سرقت ادبی یک فعالیت "تقلب" برشمرده می‏ شود که شامل برداشتن و دزدیدن متون دیگران و دروغ‏ گفتن یا نتایج را اشتباه گزارش ‏دادن پژوهش ­های دیگران است.
سرقت ادبی اشکال مختلفی را به خود می‏ گیرد؛ از الهام‏ گرفتن از مقالات دیگر نویسندگان بدون ذکر نام تا کپی ‏کردن قسمت‏های اصلی و حتی نتایج پژوهش­ های که توسط دیگران به اثبات رسیده است. از نویسندگان انتظار می‏ رود تا مقالات و ایده‏ های دیگر نویسندگان را در صورت استفاده از آن ارجاع دهند حتی اگر نقل تحت‏ اللفظی به آن مقاله نکرده باشند. این اصول برای مقالات انتشاریافته، مقالات انتشارنیافته و همچنین مقالاتی که به صورت الکترونیکی در دست نویسندگان قرار می‏گیرد نیز صادق است. سرقت ادبی در همه‏ ی اشکال آن یک عمل غیراخلاقی و غیرقابل قبول است.
سرقت ادبی از خود: یک عمل غیراخلاقی در انتشار مقالات است. این روش از سرقت ادبی از دو طریق رخ می دهد. این‏که نویسندگان برمی‏ گردند به بخشی از نوشته‏ های قبلی‏ شان با استفاده از پاراگراف‏ها و جملات مشابه و نزدیکی که درگذشته انتشار داده ‏اند و در مقالات بعدی‏ شان بدون ارجاع تکرار می ‏کنند و دوم این‏که نویسندگان مقالات متعددی را با تغییرات جزئی نسبت به یکدیگر، همزمان در فصلنامه های مختلف بدون اشاره به آنان برای بررسی تسلیم می ‏کنند.
انواع مختلف سرقت ادبی:
۱- برداشتن کار دیگران و اضافه‏ کردن آن به مقاله‏ ی فعلی
۲- کپی ‏کردن واژه ‏ها و اندیشه‏ ها بدون اشاره به آن (ارجاع ‏دهی).
۳- عدم استفاده از "....." هنگام نقل قول مستقیم
۴- دادن اطلاعات نادرست در مورد منابع یک نقل قول
۵- تغییردادن واژگان در صورتی‏که ساختار جمله از همان منبع اصلی پیروی کند ولی نویسنده به آن اشاره ‏ای نکرده باشد.
۶- استفاده از واژگان و اندیشه‏ های دیگران که سهم بسیار زیادی در کار شما داشته باشد (به ‏عبارتی دیگر استفاده‏ی بیش ازحد از منابع دیگران نیز در صورت ارجاع ‏دهی، سرقت ادبی محسوب می‏ شود).
اگر سرقت ادبی از سوی داوران به اثبات برسد، در وضعیت شدید سرقت ادبی (مانند کپی‏ کردن پاراگراف از دیگر منابع بدون ذکر منبع) مقاله از فصل‏نامه برگشت داده خواهد شد و همچنین نویسنده نیز برای یک دوره‏ی زمانی از ارسال مقاله در فصل‏نامه منع خواهد گردید. در وضعیت خفیف سرقت ادبی (مانند یک پاراگراف تکراری در قسمت روش تحقیق) از نویسنده خواسته می‏شود در خصوص جملات تکراری در متن توضیح دهد.
مسئولیت عمومی نویسندگان
گزارش‏ دهی استاندارد: نویسندگان مقالات اصلی باید یک گزارش دقیق از کاری که انجام داده‏اند را ارائه دهند و همچنین به بحث‏ های عینی و مهم کارشان بپردازند. داده‏ های اساسی و مهم باید به دقت نمایش داده شوند. همه ‏ی داده‏های به‏‏ کارگرفته‏ شده در مقاله باید واقعی و معتبر باشند. یک مقاله باید دربرگیرنده ‏ی جزئیات و رفرنس‏ های کافی باشد.
بازنگری همزمان: فرایند بازنگری دوطرفه است و نویسندگان باید در قبال تمامی داده ‏های استفاده شده در مقاله پاسخ‏گو باشند و باید تمامی جزئیات داده ها را به ‏طور کامل به درخواست داور، آماده ‏سازی و نگه‏ دارند.
تألیف: تمام نام‏ هایی که در مقاله ذکر می ‏شوند باید یک همکاری مهمی را در این موارد داشته باشند: همکاری در مفهوم پژوهش، طرح پژوهش، اجرای پژوهش و تفسیر آن. اگر نویسنده‏ای تنها در یک قسمت خاص از مقاله همکاری داشته باشد می ‏توان در قسمت تقدیر و تشکر به‏ عنوان همیار پژوهش از آن یاد کرد.
فرایند مرور دوطرفه: نویسندگان و داوران از نام یکدیگر بی‏ اطلاع هستند و فصل‏نامه مقالات را بدون ذکر نام در اختیار داوران قرار می ‏دهد. نویسندگان نباید با داوران فصل‏نامه جدا از شرایط ارسال مقاله در مورد مقاله ارتباط داشته باشند چراکه اصل عدم شناسایی این دو از بین می‏ رود و نویسندگان نباید مقاله را از طرف خودشان برای داور ارسال نمایند.
دقت: نویسندگان موظف هستند تمام فرایند پژوهش خود را به‏ طور کامل شرح نمایند و همچنین یک بحث نهایی از اهمیت پژوهش­ شان ارائه دهند. نویسندگان باید به‏ طور کامل یافته‏ هاشان را گزارش دهند و نباید داده‏ هایی را که مرتبط با پرسش­های پژوهش هست را حذف کنند. نتایج پژوهش در هر صورت باید به ‏طور کامل گزارش شود چه فرضیه ‏ها تأیید شوند چه رد. اگر خود نویسندگان از خطای مهمی در فرایند پژوهش خود اطلاع یافته ‏اند باید آن را سریع به فصل‏نامه اطلاع‏ رسانی کنند و داور در حداقل زمان از آن آگاهی داشته باشد.
نویسنده‏ی مسئول
نویسنده‏ی مسئول کسی‏که به ‏عنوان نویسنده‏ی مسئول معرفی می‏ شود از صحت آدرس ایمیل ارسالی خود اطمینان حاصل نماید چرا که تمام مکاتبات و فرایندهای حین بررسی و پس از انتشار مقاله با نویسنده‏ ی مسئول خواهد بود.
وظایف نویسنده‏ ی مسئول:
۱- بررسی و ذکر آدرس الکترونیکی معتبر (آدرس دانشگاهی یا اداری) نویسندگان و اطمینان از صحت آدرس الکترونیکی آنان؛
۲- بررسی و ذکر آدرس کامل پستی نویسندگان؛
۳- بررسی و ذکر شماره تلفن و فکس؛
۴- هر گونه تغییر در متن و اطلاعات نویسندگان مقاله بعد از ارسال مقاله به نشریه باید با تایید کتبی تمام نویسندگان مقاله باشد که توسط نویسنده مسئول به نشریه اعلام می­ گردد؛
۵- اطمینان از بارگذاری همه‏ ی شکل ‏ها و تصاویر مقاله به ‏همراه شرح آن؛
۶- اطمینان از بارگذاری همه‏ ی جداول و توضیحات و پانویس‏ های آن؛
۷- مقاله باید از لحاظ صحت تلفظ و قواعد دستوری توسط نویسنده‏ ی مسئول بررسی شود؛
۸- چیدمان درست فهرست منابع به فرمت استاندارد نشریه و به شیوه APA؛
۹- اطمینان از این‏که تمام رفرنس‏ های اشاره‏شده در پایان متن در متن اصلی مقاله به ‏کار رفته باشند، و بالعکس.
۱۰- به جدول و نمودار و شکل ها توجه شود که به رنگ سیاه و سفید تهیه شده باشد؛


دفعات مشاهده: 18691 بار   |   دفعات چاپ: 1437 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 102 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | The Journal of Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb