داوران ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/10/6 | 
دکتر غلامعلی فرجادی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر مهدی فدایی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر محمد حسینی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر ناصر خیابانی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر احمدرضا جلالی نائینی دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
آقای شهبد صیقلانی دکتری اقتصاد
دکتر مهدی هادیان عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی 
مهندس مهرداد علیمرادی مربی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر علی اصغر گهرپور استادیار دانشگاه علم و صنعت
دکتر علی متوسلی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر بابک فرهنگ استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر حمید اصفهانی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر سجاد ابراهیمی عضو هیأت علمی گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر مسعود الموتی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر ابوالفضل شاه آبادی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا
دکتر مهرداد سپهوند گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر هادی حیدری پژوهشگر گروه مطالعات بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر مهنوش عبداله میلانی دانشیار گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
آقای سروش باقری دکتری اقتصاد 
دکتر ریحانه سادات شاهنگیان استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر کوثر یوسفی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر سپند بنکدار دکتری اقتصاد 
دکتر محمد امین نادریان دکتری اقتصاد 
دکتر احمد ابراهیمی استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی 
دکتر حسین توکلیان عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
مهدیه زمردی دکتری اقتصاد

دفعات مشاهده: 742 بار   |   دفعات چاپ: 105 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

داوران ۱۳۹۸

 | تاریخ ارسال: 1399/10/6 | 
کتر صالح قویدل دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
دکتر غلامعلی فرجادی بازنشسته دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر مهدی فدایی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر محمد حسینی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر زهرا افشاری استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
دکتر حمیده اصفهانی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر ناصر خیابانی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر احمدرضا جلالی نائینی دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر محمد امین نادریان دکتری اقتصاد
دکتر مسعود الموتی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر محمود محمودزاده دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
دکتر ریحانه سادات شاهنگیان استادیار اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر محسن مهرآرا دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران
دکتر بابک فرهنگ مقدم استادیار اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر مهدی فیضی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
آقای شهبد صیقلانی دکتری اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی

دفعات مشاهده: 738 بار   |   دفعات چاپ: 111 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

داوران سال ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: 1399/10/6 | 
دکتر صالح قویدل دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
دکتر غلامعلی فرجادی بازنشسته دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر مهدی فدایی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر محمد حسینی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر زهرا افشاری استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
دکتر حمیده اصفهانی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر ناصر خیابانی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر احمدرضا جلالی نائینی دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر محمد امین نادریان دکتری اقتصاد
دکتر مسعود الموتی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر محمود محمودزاده دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
دکتر علیرضا امینی دانشیار گروه اقتصاد نظری و صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر ریحانه سادات شاهنگیان استادیار اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر بایزید مردوخی اقتصاددان
دکتر حسین توکلیان استادیار اقتصاد بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر حمید کردبچه عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
دکتر سید فرخ مصطفوی استادیار بازنشسته موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر شهریار زروکی استادیار دانشگاه مازندران
دکتر علی متوسلی استادیار اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر محمد حسن زاده دانشیار مدیریت و اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی

دفعات مشاهده: 724 بار   |   دفعات چاپ: 100 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | The Journal of Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb