داوران سال ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/12/6 | 
نام داوران وابستگی سازمانی ID-Publons
دکتر غلامعلی فرجادی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر مهدی فدایی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر محمد حسینی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر ناصر خیابانی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر احمدرضا جلالی نائینی استاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی ABG-۸۶۱۲-۲۰۲۱
آقای شهبد صیقلانی دکتری اقتصاد
دکتر مهدی هادیان عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی 
خانم شلاله صحافی دکتری اقتصاد
دکتر علی متوسلی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی AAB-۲۲۶۱-۲۰۲۲
دکتر بابک فرهنگ مقدم دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی AAA-۷۳۸۳-۲۰۲۲
دکتر ایلناز ابراهیمی عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی 
دکتر تیمور رحمانی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
دکتر شاپور محمدی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
آقای مصطفی محبی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر امیررضا ممدوحی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسین توکلیان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ABG-۱۶۲۴-۲۰۲۱
آقای ابوالفضل گرمابی دکتری اقتصاد
دکتر کوثر یوسفی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر ریحانه سادات شاهنگیان استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی HNP-۹۲۷۰-۲۰۲۳
دکتر سجاد ابراهیمی عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی AAA-۴۰۰۸-۲۰۲۲
دکتر علی اصغر گهرپور دانشگاه ملایر
دکتر غلامحسین فیروزفر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر مهدی ترابی پژوهشکده راه وزارت مسکن و شهرسازی
دکتر مهدی حیدری دانشگاه خاتم
دکتر مهدی فیضی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر هادی حیدری عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر مسعود الموتی محمدی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر حمیده اصفهانی  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر مریم همتی عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر زهرا خشنود عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
آقای هادی پهلوان موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر وهاب قلیچ عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
آقای علیرضا صراف
دکتر ژاله زارعی عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

دفعات مشاهده: 361 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

داوران سال ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/10/26 | 
نام داوران وابستگی سازمانی ID-Publons
دکتر غلامعلی فرجادی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر مهدی فدایی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر محمد حسینی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر ناصر خیابانی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر احمدرضا جلالی نائینی استاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی ABG-۸۶۱۲-۲۰۲۱
آقای شهبد صیقلانی دکتری اقتصاد
دکتر مهدی هادیان عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی 
دکتر مجید عینیان عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی P-۸۲۴۸-۲۰۱۵
خانم شلاله صحافی دکتری اقتصاد
دکتر علی متوسلی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر بابک فرهنگ دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی AAA-۷۳۸۳-۲۰۲۲
دکتر کامران ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
دکتر سجاد ابراهیمی عضو هیأت علمی گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی AAA-۴۰۰۸-۲۰۲۲
دکتر مسعود الموتی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر حسین میثمی عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر مریم همتی عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر غلامحسین فیروزفر دکتری اقتصاد
دکتر سید حسین سجادی فر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 
دکتر مهدی نوری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
آقای ابوالفضل گرمابی دکتری اقتصاد
دکتر کوثر یوسفی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

دفعات مشاهده: 1415 بار   |   دفعات چاپ: 190 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

داوران سال ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/10/6 | 
نام داوران وابستگی سازمانی ID_Publons
دکتر غلامعلی فرجادی عضو هیات علمی بازنشسته موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر مهدی فدایی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر محمد حسینی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر ناصر خیابانی عضو هیات علمی  گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر احمدرضا جلالی نائینی استاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ABG-۸۶۱۲-۲۰۲۱
آقای شهبد صیقلانی دکتری اقتصاد
دکتر ابوالفضل شاه آبادی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
دکتر مهرداد سپهوند عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
خانم شلاله صحافی دکتری اقتصاد
دکتر هادی حیدری عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر بابک فرهنگ دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی AAA-۷۳۸۳-۲۰۲۲
دکتر علی مزیکی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر سجاد ابراهیمی عضو هیأت علمی گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی
مهندس مهرداد علیمرادی عضو هیات علمی  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر حمیده اصفهانی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر علی اصغر گهرپور عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
دکتر مهرنوش عبداله میلانی عضو هیات علمی  گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
آقای سروش باقری دکتری اقتصاد
آقای سپند بنکدار دکتری اقتصاد
دکتر ریحانه سادات شاهنگیان استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر کوثر یوسفی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر محمد امین نادریان دکتری اقتصاد
خانم مهدیه زمردی دکتری اقتصاد
دکتر حسین توکلیان عضو هیات علمی  گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ABG-۱۶۲۴-۲۰۲۱
 

دفعات مشاهده: 2603 بار   |   دفعات چاپ: 455 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

داوران سال ۱۳۹۸

 | تاریخ ارسال: 1399/10/6 | 
نام داوران وابستگی سازمانی ID_Publons
کتر صالح قویدل دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
دکتر غلامعلی فرجادی بازنشسته دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر مهدی فدایی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر محمد حسینی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر زهرا افشاری استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
دکتر حمیده اصفهانی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر ناصر خیابانی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر احمدرضا جلالی نائینی استاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر محمد امین نادریان دکتری اقتصاد
دکتر مسعود الموتی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر محمود محمودزاده دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
دکتر ریحانه سادات شاهنگیان استادیار اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر محسن مهرآرا دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران
دکتر بابک فرهنگ مقدم دانشیار اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی AAA-۷۳۸۳-۲۰۲۲
دکتر مهدی فیضی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
آقای شهبد صیقلانی دکتری اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی

دفعات مشاهده: 2497 بار   |   دفعات چاپ: 373 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

داوران سال ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: 1399/10/6 | 
نام داوران وابستگی سازمانی ID-Publons
دکتر صالح قویدل دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
دکتر غلامعلی فرجادی بازنشسته دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر مهدی فدایی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر محمد حسینی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر زهرا افشاری استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
دکتر حمیده اصفهانی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر ناصر خیابانی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر احمدرضا جلالی نائینی دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر محمد امین نادریان دکتری اقتصاد
دکتر مسعود الموتی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر محمود محمودزاده دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
دکتر علیرضا امینی دانشیار گروه اقتصاد نظری و صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر ریحانه سادات شاهنگیان استادیار اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر بایزید مردوخی اقتصاددان
دکتر حسین توکلیان استادیار اقتصاد بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی ABG-۱۶۲۴-۲۰۲۱
دکتر حمید کردبچه عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
دکتر سید فرخ مصطفوی استادیار بازنشسته موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر شهریار زروکی استادیار دانشگاه مازندران
دکتر علی متوسلی استادیار اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر محمد حسن زاده دانشیار مدیریت و اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی

دفعات مشاهده: 2448 بار   |   دفعات چاپ: 335 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb