دوره 26، شماره 3 - ( پاییز 1400 )                   دوره26 شماره 3 صفحات 99-75 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rahimzadeh F, Shokouhifard S, Hoseinzadeh H, Miraskari R. The Impact of the Internet on Corruption in OIC Countries: An Inter-Country Panel Study. JPBUD 2021; 26 (3) :75-99
URL: http://jpbud.ir/article-1-2017-fa.html
رحیم‌زاده فرزاد، شکوهی‌فرد سیامک، حسین‌زاده حسن، میرعسکری رضا. اثر اینترنت بر فساد در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی: یک مطالعه پانل بین‌کشوری. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. 1400; 26 (3) :75-99

URL: http://jpbud.ir/article-1-2017-fa.html


1- دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
2- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران ، Siyamak.Shokohifard@gmail.com
3- گروه ریاضی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
4- گروه اقتصاد و حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده:   (1635 مشاهده)
فساد پدیده­ای است که اغلب در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران رایج است. یکی از عوامل موثر بر کاهش فساد و افزایش سطح شفافیت، استفاده از مولفه ­های فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است. از این‌رو، در پژوهش حاضر اثرات فاوا بر فساد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی در دوره 2020-2002 مطالعه شده است. پیش از برآورد مدل به روش پانل دیتا، آزمون وابستگی مقطعی در کشورهای مورد مطالعه انجام شده و وجود وابستگی مقطعی میان آن‌ها پذیرفته شده است. از این ‏رو، برای تخمین مدل و حصول نتایج قابل‏ اطمینان، از روش به ‏روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل‏ شده (Cup-FM) استفاده گردید. بر اساس نتایج تخمین مدل، تاثیر مولفه‌های فاوا بر سطح فساد منفی و معنادار است. همچنین تاثیر تورم، درآمد سرانه، و حاکمیت قانون بر سطح فساد به ‏ترتیب مثبت، منفی، منفی، و همگی معنادار هستند. باز بودن تجاری نیز اثر مثبتی بر سطح فساد دارد، ولی به لحاظ آماری معنادار نیست.
متن کامل [PDF 779 kb]   (396 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: توسعه اقتصادی، اقتصاد منطقه ای و رشد
دریافت: 1400/3/7 | پذیرش: 1400/10/8 | انتشار الکترونیک: 1400/12/15

فهرست منابع
1. Ades, A., & Di Tella, R. (1999). Rents, Competition, and Corruption. American Economic Review, 89(4), 982-993. [DOI:10.1257/aer.89.4.982]
2. Alsarhan, A. A. (2019). Determinants of Corruption in Middle East Countries: Evidence from Panel Data. International Journal of Economic Behavior and Organization, 7(4), 57-63.
3. Anderson, K. K. (2009). Organizational Capabilities as Predictors of Effective Knowledge Management: An Empirical Examination: Nova Southeastern University.
4. Bai, J., Kao, C., & Ng, S. (2009). Panel Cointegration with Global Stochastic Trends. Journal of Econometrics, 149(1), 82-99. [DOI:10.1016/j.jeconom.2008.10.012]
5. Ben Ali, M. S., & Gasmi, A. (2017). Does ICT Diffusion Matter for Corruption? An Economic Development Perspective. Telematics and Informatics, 34(8), 1445-1453. [DOI:10.1016/j.tele.2017.06.008]
6. Ben Ali, M. S., & Krammer, S. M. (2016). The Role of Institutions in Economic Development. In Economic Development in the Middle East and North Africa (pp. 1-25): Springer. [DOI:10.1057/9781137480668_1]
7. Ben Ali, M. S., & Mdhillat, M. (2015). Does Corruption Impede International Trade? New Evidence from the EU and the MENA Countries. Journal of Economic Cooperation and Development, 36(4), 107-120.
8. Ben Ali, M. S., & Sassi, S. (2016). The Corruption-Inflation Nexus: Evidence from Developed and Developing Countries. The BE Journal of Macroeconomics, 16(1), 125-144. [DOI:10.1515/bejm-2014-0080]
9. Ben Ali, M. S., & Sassi, S. (2017). The Role of ICT Adoption in Curbing Corruption in Developing Countries. In Catalyzing Development Through ICT Adoption (pp. 37-50): Springer. [DOI:10.1007/978-3-319-56523-1_4]
10. Bhattacherjee, A., & Shrivastava, U. (2018). The Effects of ICT Use and ICT Laws on Corruption: A General Deterrence Theory Perspective. Government Information Quarterly, 35(4), 703-712. [DOI:10.1016/j.giq.2018.07.006]
11. Broadman, H. G., & Recanatini, F. (2002). Corruption and Policy: Back to the Roots. The Journal of Policy Reform, 5(1), 37-49. [DOI:10.1080/13841280212381]
12. Brown, D. S., Touchton, M., & Whitford, A. B. (2011). Political Polarization as a Constraint on Government: Evidence from Corruption. World Development, 39(9), 1516-1529. [DOI:10.1016/j.worlddev.2011.02.006]
13. De Jong, E., & Bogmans, C. (2011). Does Corruption Discourage International Trade? European Journal of Political Economy, 27(2), 385-398. [DOI:10.1016/j.ejpoleco.2010.11.005]
14. Elbahnasawy, N. G., & Revier, C. F. (2012). The Determinants of Corruption: Cross‐Country‐Panel‐Data Analysis. The Developing Economies, 50(4), 311-333. [DOI:10.1111/j.1746-1049.2012.00177.x]
15. Fisman, R., & Gatti, R. (2002). Decentralization and Corruption: Evidence across Countries. Journal of Public Economics, 83(3), 325-345. [DOI:10.1016/S0047-2727(00)00158-4]
16. Garcia-Murillo, M. (2013). Does a Government Web Presence Reduce Perceptions of Corruption? Information Technology for Development, 19(2), 151-175. [DOI:10.1080/02681102.2012.751574]
17. García-Murillo, M., & Ortega, R. (2010). Do E-Government Initiatives Reduce Corruption? Available at SSRN 2012470. [DOI:10.2139/ssrn.2012470]
18. Getz, K. A., & Volkema, R. J. (2001). Culture, Perceived Corruption, and Economics: A Model of Predictors and Outcomes. Business & Society, 40(1), 7-30. [DOI:10.1177/000765030104000103]
19. Ghaemi, A. M., & Valaei, F. (2020). Reviewing the Effect of Administrative Corruption on Financial Health in Iranian Banking System. The Economic Research, 20(2), 177-212. [Link: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-34335-fa.html]
20. Goldsmith, A. A. (1999). Slapping the Grasping Hand: Correlates of Political Corruption in Emerging Markets. American Journal of Economics and Sociology, 58(4), 865-883. [DOI:10.1111/j.1536-7150.1999.tb03398.x]
21. Gupta, S., Davoodi, H., & Alonso-Terme, R. (2002). Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty? Economics of Governance, 3(1), 23-45. [DOI:10.1007/s101010100039]
22. Gurgur, T., & Shah, A. (2005). Localization and Corruption: Panacea or Pandora's Box? (Vol. 3486): World Bank Publications. [DOI:10.1596/1813-9450-3486]
23. Heeks, R. (1998). Information Technology and Public Sector Corruption. Information Systems for Public Sector Management Working Paper No. 4. [DOI:10.2139/ssrn.3540078]
24. Heidari, H., Alinazhad, R., Mohseni, Z. S. J., & Jahangirzadeh, J. (2014). An Investigation of Corruption and Economic Growth Nexus: Some Evidence from D-8 Countries. Economics Research, 14(55), 157-183. [Link:http://joer.atu.ac.ir/article_926.html]
25. Huang, C.-J. (2016). Is Corruption Bad for Economic Growth? Evidence from Asia-Pacific Countries. The North American Journal of Economics and Finance, 35(1), 247-256. [DOI:10.1016/j.najef.2015.10.013]
26. Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2009). Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators, 1996-2008. World Bank Policy Research Working Paper No. 4978. [DOI:10.1596/1813-9450-4978]
27. Khodaparast, M., & Kordi, A. (2018). The Impact of Various Combinations of Corruption on Attracting Capital in Developing Countries Parallel with Iran. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 7(25), 155-175. [DOI:https://dx.doi.org/10.22084/aes.2017.537.1]
28. Knack, S., & Azfar, O. (2003). Trade Intensity, Country Size and Corruption. Economics of Governance, 4(1), 1-18. [DOI:10.1007/s101010200051]
29. Kunicova, J., & Rose-Ackerman, S. (2005). Electoral Rules and Constitutional Structures as Constraints on Corruption. British Journal of Political Science, 35(4), 573-606. [DOI:10.1017/S0007123405000311]
30. Lederman, D., Loayza, N. V., & Soares, R. R. (2005). Accountability and Corruption: Political Institutions Matter. Economics & Politics, 17(1), 1-35. [DOI:10.1111/j.1468-0343.2005.00145.x]
31. Lio, M.-C., Liu, M.-C., & Ou, Y.-P. (2011). Can the Internet Reduce Corruption? A Cross-Country Study Based on Dynamic Panel Data Models. Government Information Quarterly, 28(1), 47-53. [DOI:10.1016/j.giq.2010.01.005]
32. Mangafić, J., & Veselinović, L. (2020). The Determinants of Corruption at the Individual Level: Evidence from Bosnia-Herzegovina. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 33(1), 2670-2691. [DOI:10.1080/1331677X.2020.1723426]
33. Mehregan, N., Sahabi, B., & Mohammadamini, M. (2015). The Impact of Information and Communication Technology Development Index (IDI) on Corruption in Middle-Income Countries. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2(2), 43-60. [Link:https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4266.html]
34. Motefaker Azad, M. A., Jameh Shoorani, Z., & Heideri Dad, Z. (2014). The Effect of E-Government on the Reduction of Economic Corruption in Islamic Countries Selected. Economic Modeling, 7(24), 37-51. [Link:http://eco.iaufb.ac.ir/article_554921.html]
35. Pesaran, M. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels (CESifo Working Paper Series No. 1229; IZA Discussion Paper No. 1240). The CESifo Group & Institute for the Study of Labor. [DOI:10.2139/ssrn.572504]
36. Rahmani, T., & Esfahaney, P. (2016). An Examination of the Determinants of Corruption with Emphasis on Economic Activities Combination: A Cross-Country Study. Journal of Economic Research and Policies 24(78), 207-228. [Link:http://qjerp.ir/article-1-1287-fa.html]
37. Saha, S., & Ben Ali, M. S. (2017). Corruption and Economic Development: New Evidence from the Middle Eastern and North African Countries. Economic Analysis and Policy, 54(1), 83-95. [DOI:10.1016/j.eap.2017.02.001]
38. Sameti, M., Kenary, S. S., & Gharakhani, S. (2014). The Investigation of Internet Effect on Financial Corruption Case study: Iran and Some Selected Developing Countries (2002-2009). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(7), 450-462. [DOI:10.6007/IJARBSS/v4-i7/1036]
39. Sandholtz, W., & Koetzle, W. (2000). Accounting for Corruption: Economic Structure, Democracy, and Trade. International Studies Quarterly, 44(1), 31-50. [DOI:10.1111/0020-8833.00147]
40. Sassi, S., & Ben Ali, M. S. (2017). Corruption in Africa: What Role Does ICT Diffusion Play. Telecommunications Policy, 41(7-8), 662-669. [DOI:10.1016/j.telpol.2017.05.002]
41. Seldadyo, H., & De Haan, J. (2006). The Determinants of Corruption: A Literature Survey and New Evidence. Paper Presented at the EPCS Conference, Turku, Finland.
42. Setor, T. K., Senyo, P., & Addo, A. (2021). Do Digital Payment Transactions Reduce Corruption? Evidence from Developing Countries. Telematics and Informatics, 60(1), 253-270. [DOI:10.1016/j.tele.2021.101577]
43. Shim, D. C., & Eom, T. H. (2009). Anticorruption Effects of Information Communication and Technology (ICT) and Social Capital. International Review of Administrative Sciences, 75(1), 99-116. [DOI:10.1177/0020852308099508]
44. ShokouhiFard, S., Aleemran, R., Rahimzadeh, F., & Farhang, A. (2020). Investigating the Impact of Corruption on Ease of Doing Business (Evidence from Iran and selected Islamic countries). Journal of Economics and Regional Development, 27(19), 103-132. [DOI:https://dx.doi.org/10.22067/erd.2021.18767.0]
45. Swamy, A., Knack, S., Lee, Y., & Azfar, O. (2001). Gender and Corruption. Journal of Development Economics, 64(1), 25-55. [DOI:10.1016/S0304-3878(00)00123-1]
46. Transparency International (2018). Corruption Perceptions Index. [Link:https://www.transparency.org/en/cpi/2018]
47. Transparency International (2020). Corruption Perceptions Index. [Link:https://www.transparency.org/en/cpi/2020]
48. Westerlund, J., & Edgerton, D. L. (2008). A Simple Test for Cointegration in Dependent Panels with Structural Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 70(5), 665-704. [DOI:10.1111/j.1468-0084.2008.00513.x]
49. اسکندری، الهام (1395). تاثیر اینترنت بر فساد مالی در کشورهای منتخب. پایان¬نامه کارشناسی ارشد رشتۀ اقتصاد، دانشگاه مازندران.
50. سیف‏زاده، علی (1395). بررسی ادراک شهروندان از فساد اداری و متغیرهای جمعیت‏شناختی موثر بر آن (مطالعه موردی: بیرجند). نشریه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، 4(40)، 114-93. [Link:http://www.farhangekhorasan.ir/article_40831.html]
51. شکوهی‌فرد، سیامک؛ آل‌عمران، رویا؛ مهرگان، نادر، و رحیم‌زاده، فرزاد (1399). تحلیل اثرات فساد بر اشتغال در ایران و کشورهای منتخب اسلامی: رهیافت هم‌انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی. نشریه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 7(1)، 288 -265. [Link:https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_10721.html]
52. کاشفی، صفورا؛ مهرآرا، محسن، و عبدلی، قهرمان (1399). شناسایی عوامل تعیین‏کننده فساد مالی با در نظرگرفتن درون‏زایی متغیرهای توضیحی و نااطمینانی مدل. نشریه مدلسازی اقتصادی، 14(50)، 28-1. [Link:http://eco.iaufb.ac.ir/article_674216.html]
53. هنرمند، مهدی، و گرایلو، سحر (1397). نقش حاکمیت شرکتی بر سلامت و فساد مالی بانک‌ها. نشریه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4(10)، 185-170. [Link:http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/137]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb