دوره 28، شماره 1 - ( بهار 1402 )                   دوره28 شماره 1 صفحات 95-77 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Farahati M, Salimi L. (2023). The Effect of Income Inequality on Renewable Energy Consumption in Iran. JPBUD. 28(1), 77-95. doi:10.61186/jpbud.28.1.77
URL: http://jpbud.ir/article-1-2140-fa.html
فراهتی محبوبه، سلیمی لیلا. اثر نابرابری درآمد بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 1402; 28 (1) :95-77 10.61186/jpbud.28.1.77

URL: http://jpbud.ir/article-1-2140-fa.html


1- گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران ، m.farahati@semnan.ac.ir
2- دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران
چکیده:   (1693 مشاهده)
اگرچه مطالعات مختلفی تاثیر نابرابری درآمد را بر کیفیت محیط زیست را بررسی نموده‌اند، ولی به طور محدودی تاثیر توزیع درآمد بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر، که نقش مهمی در کاهش انتشار CO2  و بهبود کیفیت محیط زیست دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نابرابری درآمد (ضریب جینی) بر مصرف انرژیهای تجدیدپذیر در ایران است. بدین منظور، رویکرد خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) برای تجزیه و تحلیل داده ­های سری زمانی مربوط به دوره 1398-1361 به ­کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون­ هم­ انباشتگی نشان می­ دهند که توزیع عادلانه درآمد به افزایش مصرف انرژی­ های تجدیدپذیر منجر می­ شود. همچنین طبق نتایج رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ شهرنشینی موجب افزایش مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران می‌شوند، در حالی که انتشار CO2  مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر را در ایران کاهش می‌دهد. این نتایج دلالت‌های سیاستی مفیدی جهت مدیریت مصرف انرژی با هدف بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلاینده‌های محیطی فراهم می­ کند.
متن کامل [PDF 1069 kb]   (504 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی
دریافت: 1401/6/4 | پذیرش: 1401/12/15 | انتشار الکترونیک: 1402/3/27

فهرست منابع
1. Apergis, N., & Payne, J. E. (2014). Renewable Energy, Output, CO2 Emissions, and Fossil Fuel Prices in Central America: Evidence from a Nonlinear Panel Smooth Transition Vector Error Correction Model. Energy Economics, 42(1), 226-232. [DOI:10.1016/j.eneco.2014.01.003]
2. Baek, J., & Gweisah, G. (2013). Does Income Inequality Harm the Environment? Empirical Evidence from the United States. Energy Policy, 62(1), 1434-1437. [DOI:10.1016/j.enpol.2013.07.097]
3. Berthe, A., & Elie, L. (2015). Mechanisms Explaining the Impact of Economic Inequality on Environmental Deterioration. Ecological Economics, 116(1), 191-200. [DOI:10.1016/j.ecolecon.2015.04.026]
4. Boyce, J. K. (1994). Inequality as a Cause of Environmental Degradation. Ecological Economics, 11(3), 169-178. [DOI:10.1016/0921-8009(94)90198-8]
5. Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for Testing the Constancy of Regression Relationships over Time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 37(2), 149-163. [DOI:10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x]
6. Cadoret, I., & Padovano, F. (2016). The Political Drivers of Renewable Energies Policies. Energy Economics, 56(1), 261-269. [DOI:10.1016/j.eneco.2016.03.003]
7. Churchill, S. A., Ivanovski, K., & Munyanyi, M. E. (2021). Income Inequality and Renewable Energy Consumption: Time-Varying Non-Parametric Evidence. Journal of Cleaner Production, 296(1), 126306. [DOI:10.1016/j.jclepro.2021.126306]
8. Ebrahimi, M., Babaei Agh Esmaili, M., & Kafili, V. (2017). Income Inequality and Environmental Quality: A Case Study of Iran. Journal of Econometric Modelling, 2(1), 59-79. [In Farsi] [https://jem.semnan.ac.ir/article_2655.html?lang=en]
9. Fredriksson, P. G., & Svensson, J. (2003). Political Instability, Corruption and Policy Formation: The Case of Environmental Policy. Journal of Public Economics, 87(7-8), 1383-1405. [DOI:10.1016/S0047-2727(02)00036-1]
10. Gill, I. S., & Ilahi, N. (2000). Economic Insecurity, Individual Behavior and Social Policy. Regional Study "Managing Economic Insecurity in Latin America and the Caribbean," The World Bank, 31522.
11. Hao, Y., Chen, H., & Zhang, Q. (2016). Will Income Inequality Affect Environmental Quality? Analysis Based on China's Provincial Panel Data. Ecological Indicators, 67(1), 533-542. [DOI:10.1016/j.ecolind.2016.03.025]
12. Harati, J., Zamanian, G., & Tagizadeh, H. (2018). The Relationship between Financial Development and Energy Consumption: A Comparison of Developing and Advanced Countries. Iranian Journal of Economic Research, 22(73), 197-236. [In Farsi] [DOI:10.22054/ijer.2018.8303]
13. Karacan, R., Mukhtarov, S., Barış, İ., İşleyen, A., & Yardımcı, M. E. (2021). The Impact of Oil Price on Transition toward Renewable Energy Consumption? Evidence from Russia. Energies, 14(10), 2947. [DOI:10.3390/en14102947]
14. Khan, H., Khan, I., & Binh, T. T. (2020). The Heterogeneity of Renewable Energy Consumption, Carbon Emission and Financial Development in the Globe: A Panel Quantile Regression Approach. Energy Reports, 6(1), 859-867. [DOI:10.1016/j.egyr.2020.04.002]
15. Lalkhezri, H., & Karimi Potanlar, S. (2019). Evaluation the Effect of Income Inequality on Carbon Dioxide Emissions in Iran (with Emphasis on Energy Intensity). Journal of Iranian Economic Issues, 6(1), 181-200. [In Farsi] [https://economics.ihcs.ac.ir/article_4924.html?lang=en]
16. Laurent, E. (2015). Social-Ecology: Exploring the Missing Link in Sustainable Development. OFCE-Sciences-Po, Working Paper, No. 2015-07.
17. Marques, A. C., Fuinhas, J. A., & Manso, J. P. (2010). Motivations Driving Renewable Energy in European Countries: A Panel Data Approach. Energy Policy, 38(11), 6877-6885. [DOI:10.1016/j.enpol.2010.07.003]
18. Mehrara, M. (2007). Energy Consumption and Economic Growth: The Case of Oil Exporting Countries. Energy Policy, 35(5), 2939-2945. [DOI:10.1016/j.enpol.2006.10.018]
19. Mehrara, M., Rezaei, S., & Razi, D. H. (2015). Determinants of Renewable Energy Consumption Among ECO Countries; Based on Bayesian Model Averaging and Weighted-Average Least Square. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 54(1), 96-109. [DOI:10.18052/www.scipress.com/ILSHS.54.96]
20. Mousavi Shafaee, S. M., Noorollahi, Y., Rezayan Ghayahbashi, A., Yousefi, H., & Rezayan, A. H. (2016). Human Security and Challenges to the Development of Renewable Energies in Iran, with Emphasis on Environmental Security. Journal of Environmental Science and Technology, 18(3), 167-180. [In Farsi] [https://jest.srbiau.ac.ir/article_9820.html?lang=en]
21. Mukhtarov, S., Mikayilov, J. I., Maharramov, S., Aliyev, J., & Suleymanov, E. (2022). Higher Oil Prices, Are They Good or Bad for Renewable Energy Consumption: The Case of Iran? Renewable Energy, 186(1), 411-419. [DOI:10.1016/j.renene.2021.12.135]
22. Omri, A., & Nguyen, D. K. (2014). On the Determinants of Renewable Energy Consumption: International Evidence. Energy, 72(1), 554-560. [DOI:10.1016/j.energy.2014.05.081]
23. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. [DOI:10.1002/jae.616]
24. Piketty, T. (2017). Capital in the Twenty-First Century. In Capital in the Twenty-First Century: Harvard University Press. [DOI:10.4159/9780674982918]
25. Sadorsky, P. (2009a). Renewable Energy Consumption, CO2 Emissions and Oil Prices in the G7 Countries. Energy Economics, 31(3), 456-462. [DOI:10.1016/j.eneco.2008.12.010]
26. Sadorsky, P. (2009b). Renewable Energy Consumption and Income in Emerging Economies. Energy Policy, 37(10), 4021-4028. [DOI:10.1016/j.enpol.2009.05.003]
27. Scruggs, L. A. (1998). Political and Economic Inequality and the Environment. Ecological Economics, 26(3), 259-275. [DOI:10.1016/S0921-8009(97)00118-3]
28. Sequeira, T. N., & Santos, M. S. (2018). Renewable Energy and Politics: A Systematic Review and New Evidence. Journal of Cleaner Production, 192(1), 553-568. [DOI:10.1016/j.jclepro.2018.04.190]
29. Strunz, S., Gawel, E., & Lehmann, P. (2016). The Political Economy of Renewable Energy Policies in Germany and the EU. Utilities Policy, 42(1), 33-41. [DOI:10.1016/j.jup.2016.04.005]
30. Uzar, U. (2020). Is Income Inequality a Driver for Renewable Energy Consumption? Journal of Cleaner Production, 255(1), 120287. [DOI:10.1016/j.jclepro.2020.120287]
31. Uzar, U., & Eyuboglu, K. (2019). The Nexus between Income Inequality and CO2 Emissions in Turkey. Journal of Cleaner Production, 227(1), 149-157. [DOI:10.1016/j.jclepro.2019.04.169]
32. Yao, S., Zhang, S., & Zhang, X. (2019). Renewable Energy, Carbon Emission and Economic Growth: A Revised Environmental Kuznets Curve Perspective. Journal of Cleaner Production, 235, 1338-1352. [DOI:10.1016/j.jclepro.2019.07.069]
33. ابونوری، اسمعیل (1371). معرفی یک الگوی جدید توزیع درآمد. نشریه برنامه و توسعه، 1(1)، 171-150.
34. باصری، بیژن؛ عباسی، ابراهیم، و کیانی، غفار (1398). اثرات مالی گسترش انرژی های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی در ایران. نشریه اقتصاد مالی، 13(46)، 182-161.
35. بهبودی، داوود؛ محمدزاده، پرویز، و جبرائیلی، سودا (1388). بررسی رابطه مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه و توسعه ‏یافته. نشریه مطالعات اقتصاد انرژی، 6(23)، 22-1.
36. خیری، محمد؛ دهباشی، وحید، و اسماعیل‏پور مقدم، هادی (1397). تحلیل اثر نابرابری درآمد بر کیفیت محیط‏ زیست در ایران (با ارائه یک مدل کاربردی در برنامه ‏ریزی محیطی). نشریه نگرش‏ های نو در جغرافیای انسانی، 10(2)، 31-13.
37. فطرس، محمدحسن؛ آقازاده، اکبر، و جبرائیلی، سودا (1391). بررسی میزان تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه (شامل ایران)، دوره زمانی ۲۰۰۹-۱۹۸۰. نشریه مطالعات اقتصاد انرژی، 9(32)، 72-51.
38. فطرس، محمدحسن؛ آقازاده، اکبر، و جبرائیلی، سودا (1393). رابطه علّیت پانلی بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی؛ مقایسۀ مناطق مختلف جهان. نشریه پژوهشنامه اقتصاد کلان، 9(18)، 150-127.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb