دوره 28، شماره 1 - ( بهار 1402 )                   دوره28 شماره 1 صفحات 30-3 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khiabani N, Zomorrodi Anbaji M. (2023). A Review of Measuring Inefficiency Models. JPBUD. 28(1), 3-30. doi:10.61186/jpbud.28.1.3
URL: http://jpbud.ir/article-1-2150-fa.html
خیابانی ناصر، زمردی انباجی مهدیه. مروری بر مدل‌سازی اندازه‌گیری ناکارایی فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 1402; 28 (1) :30-3 10.61186/jpbud.28.1.3

URL: http://jpbud.ir/article-1-2150-fa.html


1- گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران ، naser.khiabani@atu.ac.ir
2- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران.
چکیده:   (1411 مشاهده)
بنگاه اقتصادی ناکارا با به‌کارگیری ترکیب غیربهینه سرمایه و نیروی کار، و به‌ویژه انرژی­، باعث اتلاف منابع می ­گردد. اندازه‌گیری ناکارایی و شناسایی عوامل بروز آن بر دستیابی بنگاه به تولید بالقوه خود و در نتیجه پایداری رشد اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی جامعه موثر است. در عین حال، انتخاب مدل مناسب به منظور اندازه‌گیری ناکارایی همواره یکی از چالش‌های اساسی پیشاروی پژوهشگران این حوزه بوده است. هدف این پژوهش ارائه نمایی کلی از مفهوم کارایی و انواع آن، و مدل‌های مختلف اندازه‌گیری آن با تاکید بر رویکرد توابع مرزی است. با توجه به حجم زیاد مقالات نظری و تجربی در زمینۀ اندازه‌گیری کارایی، سهم این پژوهش بررسی سیر تحولات مدل‌های مورد استفاده در ادبیات ناکارایی با تاکید بر مدل ‏های مرزی، به‏ گونه ‏ای است که درک مناسبی از نقاط ضعف و قوت آن‌ها ارائه ‌دهد و بدین ترتیب به پژوهشگر برای ایجاد چارچوبی واضح با توجه به امکانات و محدودیتهای موجود برای تجزیه‌‏وتحلیل و انتخاب مدل مناسب کمک نماید. سهم دیگر پژوهش حاضر این است که برای اندازه ‏گیری هرچه دقیق‏ تر ناکارایی از بُعد نظری و فنی پیشنهادهایی ارائه می‏ دهد که تاکنون در ادبیات موضوع به آن پرداخته نشده است.
متن کامل [PDF 2818 kb]   (466 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: اقتصاد خرد
دریافت: 1401/7/13 | پذیرش: 1401/10/27 | انتشار الکترونیک: 1402/3/27

فهرست منابع
1. Afriat, S. N. (1972). Efficiency Estimation of Production Functions. International Economic Review, 13(3), 568-598. [DOI:10.2307/2525845]
2. Aigner, D. J., & Chu, S.-f. (1968). On Estimating the Industry Production Function. The American Economic Review, 58(4), 826-839.
3. Aigner, D., Lovell, C. K., & Schmidt, P. (1977). Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models. Journal of Econometrics, 6(1), 21-37. [DOI:10.1016/0304-4076(77)90052-5]
4. Atkinson, S. E., & Cornwell, C. (1994). Parametric Estimation of Technical and Allocative Inefficiency with Panel Data. International Economic Review, 35(1), 231-243. [DOI:10.2307/2527099]
5. Battese, G. E., & Coelli, T. J. (1992). Frontier Production Functions, Technical Efficiency and Panel Data: With Application to Paddy Farmers in India. Journal of Productivity Analysis, 3(1), 153-169. [DOI:10.1007/BF00158774]
6. Battese, G. E., & Coelli, T. J. (1995). A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data. Empirical Economics, 20(1), 325-332. [DOI:10.1007/BF01205442]
7. Bauer, P. W. (1990). Recent Developments in the Econometric Estimation of Frontiers. Journal of Econometrics, 46(1-2), 39-56. [DOI:10.1016/0304-4076(90)90046-V]
8. Brissimis, S. N., Delis, M. D., & Tsionas, E. G. (2010). Technical and Allocative Efficiency in European Banking. European Journal of Operational Research, 204(1), 153-163. [DOI:10.1016/j.ejor.2009.09.034]
9. Chen, Z., Barros, C. P., & Borges, M. R. (2015). A Bayesian Stochastic Frontier Analysis of Chinese Fossil-Fuel Electricity Generation Companies. Energy Economics, 48(1), 136-144. [DOI:10.1016/j.eneco.2014.12.020]
10. Christensen, L. R., & Greene, W. H. (1976). Economies of Scale in US Electric Power Generation. Journal of Political Economy, 84(4, Part 1), 655-676. [DOI:10.1086/260470]
11. Coelli, T. J., Rao, D. S. P., O'Donnell, C. J., & Battese, G. E. (2005). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis: Springer Science & Business Media.
12. Debreu, G. (1951). The Coefficient of Resource Utilization. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 19(3), 273-292. [DOI:10.2307/1906814]
13. Farrell, M. J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General), 120(3), 253-281. [DOI:10.2307/2343100]
14. Fernandez, C., Osiewalski, J., & Steel, M. F. (1997). On the Use of Panel Data in Stochastic Frontier Models with Improper Priors. Journal of Econometrics, 79(1), 169-193. [DOI:10.1016/S0304-4076(97)88050-5]
15. Førsund, F. R., Lovell, C. K., & Schmidt, P. (1980). A Survey of Frontier Production Functions and of Their Relationship to Efficiency Measurement. Journal of Econometrics, 13(1), 5-25. [DOI:10.1016/0304-4076(80)90040-8]
16. Greene, W. H. (1990). A Gamma-Distributed Stochastic Frontier Model. Journal of Econometrics, 46(1-2), 141-163. [DOI:10.1016/0304-4076(90)90052-U]
17. Griffiths, W. E., O'Donnell, C. J., & Cruz, A. T. (2000). Imposing Regularity Conditions on a System of Cost and Factor Share Equations. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 44(1), 107-127. [DOI:10.1111/1467-8489.00101]
18. Haghiri, M. (2003). Stochastic Non-Parametric Frontier Analysis in Measuring Technical Efficiency: A Case Study of the North American Dairy Industry. (Doctor of Philosophy). University of Saskatchewan,
19. Jondrow, J., Lovell, C. K., Materov, I. S., & Schmidt, P. (1982). On the Estimation of Technical Inefficiency in the Stochastic Frontier Production Function Model. Journal of Econometrics, 19(2-3), 233-238. [DOI:10.1016/0304-4076(82)90004-5]
20. Judge, G. G., Griffith, W., Hill, C. R., Lütkepohl, H., & Lee, T. (1985). The Theory and Practice of Econometrics: Wiley.
21. Khiabani, N., & Hasani, K. (2010). Technical and Allocative Inefficiencies and Factor Elasticities of Substitution: An Analysis of Energy Waste in Iran's Manufacturing. Energy Economics, 32(5), 1182-1190. [DOI:10.1016/j.eneco.2010.05.004]
22. Koopmans, T. C. (1951). An Analysis of Production as an Efficient Combination of Activities. In Activity Analysis of Production and Allocation, T. C. Koopmans (Ed.), (pp. 33-97): Wiley.
23. Kumbhakar, S. C. (1997). Modeling Allocative Inefficiency in a Translog Cost Function and Cost Share Equations: an Exact Relationship. Journal of Econometrics, 76(1-2), 351-356. [DOI:10.1016/0304-4076(95)01796-8]
24. Kumbhakar, S. C., & Tsionas, E. G. (2005). Measuring Technical and Allocative Inefficiency in the Translog Cost System: A Bayesian Approach. Journal of Econometrics, 126(2), 355-384. [DOI:10.1016/j.jeconom.2004.05.006]
25. Kumbhakar, S. C., & Tsionas, M. G. (2021). Estimation of Costs of Technical and Allocative Inefficiency. Journal of Productivity Analysis, 55(1), 41-46. [DOI:10.1007/s11123-020-00596-4]
26. Kumbhakar, S., & Lovell, K. (2000). Stochastic Frontier Analysis: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9781139174411]
27. Kutlu, L., & McCarthy, P. (2016). US Airport Ownership, Efficiency, and Heterogeneity. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 89(1), 117-132. [DOI:10.1016/j.tre.2016.03.003]
28. Lau, L. J., & Yotopoulos, P. A. (1971). A Test for Relative Efficiency and Application to Indian Agriculture. The American Economic Review, 61(1), 94-109.
29. Martín, J. C., & Voltes-Dorta, A. (2011). The Econometric Estimation of Airports' Cost Function. Transportation Research Part B: Methodological, 45(1), 112-127. [DOI:10.1016/j.trb.2010.05.001]
30. Meeusen, W., & van Den Broeck, J. (1977). Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions with Composed Error. International Economic Review, 18(2), 435-444. [DOI:10.2307/2525757]
31. Morana, C. (2007). Factor Demand Modelling: The Theory and the Practice. International Centre for Economic Research, Working Paper No. 9/2007.
32. O'Donnell, C. J., & Coelli, T. J. (2005). A Bayesian Approach to Imposing Curvature on Distance Functions. Journal of Econometrics, 126(2), 493-523. [DOI:10.1016/j.jeconom.2004.05.011]
33. Pitt, M. M., & Lee, L.-F. (1981). The Measurement and Sources of Technical Inefficiency in the Indonesian Weaving Industry. Journal of Development Economics, 9(1), 43-64. [DOI:10.1016/0304-3878(81)90004-3]
34. Richmond, J. (1974). Estimating the Efficiency of Production. International Economic Review, 15(2), 515-521. [DOI:10.2307/2525875]
35. Schmidt, P., & Lovell, C. K. (1979). Estimating Technical and Allocative Inefficiency Relative to Stochastic Production and Cost Frontiers. Journal of Econometrics, 9(3), 343-366. [DOI:10.1016/0304-4076(79)90078-2]
36. Schmidt, P., & Sickles, R. C. (1984). Production Frontiers and Panel Data. Journal of Business & Economic Statistics, 2(4), 367-374. [DOI:10.1080/07350015.1984.10509410]
37. Stevenson, R. E. (1980). Likelihood Functions for Generalized Stochastic Frontier Estimation. Journal of Econometrics, 13(1), 57-66. [DOI:10.1016/0304-4076(80)90042-1]
38. Terrell, D. (1996). Incorporating Monotonicity and Concavity Conditions in Flexible Functional Forms. Journal of Applied Econometrics, 11(2), 179-194. [DOI:10.1002/(SICI)1099-1255(199603)11:23.0.CO;2-G]
39. Winsten, C. (1957). Discussion on Mr. Farrell's Paper. Journal of the Royal Statistical Society, 120(3), 282-284. [DOI:10.2307/2343114]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb