دوره 24، شماره 3 - ( پاییز 1398 )                   دوره24 شماره 3 صفحات 34-3 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shahidi Z, Jalali-Naini A R, Einian M. Liquidity Constraints and Durable/Non-durable Consumption Relationship in Iran. JPBUD 2019; 24 (3) :3-34
URL: http://jpbud.ir/article-1-1898-fa.html
شهیدی زهرا، جلالی نائینی احمد رضا، عینیان مجید. محد‌ود‌یت نقد‌ینگی و رابطه مصرف کالای باد‌وام ـ بی‌د‌وام د‌ر اقتصاد‌ ایران. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 1398; 24 (3) :34-3

URL: http://jpbud.ir/article-1-1898-fa.html


1- دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
2- دانشیار گروه اقتصاد، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ، a.jalalin@imps.ac.ir
3- عضو هیئت علمی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.
چکیده:   (3349 مشاهده)
 به د‌لیل اثرگذاری محد‌ود‌یت نقد‌ینگی بر پروفایل مصرف اشخاص و خانوار، یکی از روش‌های تشخیص وجود‌ محد‌ود‌یت نقد‌ینگی، بررسی چگونگی تخصیص د‌رآمد‌ به مصرف کالای باد‌وام و بی‌د‌وام است. اگر بازارهای مالی کامل باشند‌، مطلوبیت نهایی مصرف کالای بی‌د‌وام و انباشت مصرف کالای با‌د‌وام همواره د‌ر یک رابطه تعاد‌لی نسبت به یکد‌یگر خواهند‌ بود‌. اما با محد‌ود‌یت نقد‌ینگی تفاوت بین مطلوبیت نهایی این د‌و متغیر قد‌رت پیش‏ بینی تغییرهای مصرف کالای بی‌د‌وام را د‌ر د‌ورۀ بعد‌ خواهد‌ د‌اشت. این پژوهش که با استفاد‌ه از د‌اد‌ه شبه ‏پنل سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۷۵ به بررسی رابطه بلند‌مد‌ت و کوتاه‌مد‌ت مصرف کالای باد‌وام و بی‌د‌وام د‌ر غالب یک الگو تصحیح خطا می‌پرد‌ازد‌، ضریب جزء تصحیح خطا را د‌ر برآورد‌های مختلف، معناد‌ار گزارش می‌کند‌ که نشان‌د‌هند‌ۀ وجود‌ محد‌ود‌یت نقد‌ینگی د‌ر ایران است. بنابراین، فرضیه د‌رآمد‌ د‌ائمی د‌ر مقابل گزینه د‌یگر وجود‌ محد‌ود‌یت نقد‌ینگی رد‌ می‌شود‌.
متن کامل [PDF 1913 kb]   (838 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد کلان
دریافت: 1399/2/31 | پذیرش: 1399/4/18 | انتشار الکترونیک: 1399/6/23

فهرست منابع
1. Akekere, J., & Yousuo, P. (2012). Empirical Analysis of Change in Income on Private Consumption Expenditure in Nigeria from 1981 to 2010. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(11), 321-331.
2. Alessie, R., Devereux, M. P., & Weber, G. (1997). Intertemporal Consumption, Durables and Liquidity Constraints: A Cohort Analysis. European Economic Review, 41(1), 37-59. [DOI:10.1016/0014-2921(95)00128-X]
3. Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1982). Formulation and Estimation of Dynamic Models Using Panel Data. Journal of Econometrics, 18(1), 47-82. [DOI:10.1016/0304-4076(82)90095-1]
4. Baxter, M. (1996). Are Consumer Durables Important for Business Cycles? The Review of Economics and Statistics, 78(1), 147-155. [DOI:10.2307/2109854]
5. Bilson, J. F. (1980). The Rational Expectations Approach to the Consumption Function: A Multi-Country Study. European Economic Review, 13(3), 273-299. [DOI:10.1016/0014-2921(80)90002-1]
6. Blundell, R., Browning, M., & Meghir, C. (1994). Consumer Demand and the Life-Cycle Allocation of Household Expenditures. The Review of Economic Studies, 61(1), 57-80. [DOI:10.2307/2297877]
7. Blundell-Wignall, A., Browne, F., & Manasse, P. (1990). Monetary Policy in Liberalised Financial Markets. OECD Economic Studies, 10(15), 145-178.
8. Breitung, J. (1999). The Local Power of Some Unit Root Tests for Panel Data. Discussion Paper, No. 69.
9. Chah, E. Y., Ramey, V. A., & Starr, R. M. (1995). Liquidity Constraints and Intertemporal Consumer Optimization: Theory and Evidence from Durable Goods. Journal of Money, Credit and Banking, 27(1), 272-287. [DOI:10.2307/2077863]
10. Deaton, A. (1985). Panel Data from Time Series of Cross-Sections. Journal of Econometrics, 30(1-2), 109-126. [DOI:10.1016/0304-4076(85)90134-4]
11. Deaton, A. (1997). The Analysis of Household Surveys: A Microeconometric Approach to Development Policy: The World Bank. [DOI:10.1596/0-8018-5254-4]
12. Derakhshan, M. (2012). Properties of Optimal Consumption under Liquidity Constraints: New Results by Control Theoretic Approach. Iranian Journal of Economic Research. 17(50), 1-42.
13. Duesenberry, J. S. (1949). Income, Saving, and the Theory of Consumer Behavior. Cambridge: Harvard University Press.
14. Einian, M., & Nili, M. (2020). Excess Sensitivity and Borrowing Constraints: Evidence from Iranian Households. Economics of Transition and Institutional Change, 28(1), 137-160. [DOI:10.1111/ecot.12233]
15. Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 55(2), 251-276. [DOI:10.2307/1913236]
16. Fisher, I. (1932). Booms and Depressions: Some First Principles: Adelphi Company New York.
17. Flavin, M. A. (1981). The Adjustment of Consumption to Changing Expectations about Future Income. Journal of Political Economy, 89(5), 974-1009. [DOI:10.1086/261016]
18. Flavin, M. A. (1984). Excess Sensitivity of Consumption to Current Income: Liquidity Constraints or Myopia? National Bureau of Economic Research, No. 1341. [DOI:10.3386/w1341]
19. Friedman, M. (1957). A Theory of the Consumption Function. New York: Princeton University Press. [DOI:10.1515/9780691188485]
20. Gomes, F. A. R., & Paz, L. S. (2010). Consumption in South America: Myopia or Liquidity Constraints? Economia Aplicada, 14(2), 129-145. [DOI:10.1590/S1413-80502010000200001]
21. Habibullah, M. S., Smith, P., & Azman-Saini, W. (2006). Testing Liquidity Constraints in 10 Asian Developing Countries: An Error-Correction Model Approach. Applied Economics, 38(21), 2535-2543. [DOI:10.1080/00036840500427833]
22. Hadri, K. (2000). Testing for Stationarity in Heterogeneous Panel Data. The Econometrics Journal, 3(2), 148-161. [DOI:10.1111/1368-423X.00043]
23. Hall, R. E. (1978). Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis: Theory and Evidence. Journal of Political Economy, 86(6), 971-987. [DOI:10.1086/260724]
24. Hall, R. E., & Mishkin, F. S. (1980). The Sensitivity of Consumption to Transitory Income: Estimates from Panel Data on Households. National Bureau of Economic Research, No. 505. [DOI:10.3386/w0505]
25. Hansen, L. P., & Singleton, K. J. (1983). Stochastic Consumption, Risk Aversion, and the Temporal Behavior of Asset Returns. Journal of Political Economy, 91(2), 249-265. [DOI:10.1086/261141]
26. Hayashi, F. (1982). The Permanent Income Hypothesis: Estimation and Testing by Instrumental Variables. Journal of Political Economy, 90(5), 895-916. [DOI:10.1086/261100]
27. Hayashi, F. (1985). Tests for Liquidity Constraints: A Critical Survey. National Bureau of Economic Research, No. 1720. [DOI:10.3386/w1720]
28. Hubbard, R. G., Judd, K. L., Hall, R. E., & Summers, L. (1986). Liquidity Constraints, Fiscal Policy, and Consumption. Brookings Papers on Economic Activity, 1986(1), 1-59. [DOI:10.2307/2534413]
29. Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. [DOI:10.1016/S0304-4076(03)00092-7]
30. Jaffee, D., & Stiglitz, J. (1990). Credit Rationing. Handbook of Monetary Economics, 2(1), 837-888. [DOI:10.1016/S1573-4498(05)80023-2]
31. Jappelli, T. (1990). Who Is Credit Constrained in the US Economy? The Quarterly Journal of Economics, 105(1), 219-234. [DOI:10.2307/2937826]
32. Judson, R. A., & Owen, A. L. (1999). Estimating Dynamic Panel Data Models: A Guide for Macroeconomists. Economics Letters, 65(1), 9-15. [DOI:10.1016/S0165-1765(99)00130-5]
33. Kao, C. (1999). Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data. Journal of Econometrics, 90(1), 1-44. [DOI:10.1016/S0304-4076(98)00023-2]
34. Kao, C., & Chiang, M.-H. (2000). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. En: Nonstationary Panels, Panel Cointegration and Dynamic Panels, 15, 179-222: Elsevier Science Inc. [DOI:10.1016/S0731-9053(00)15007-8]
35. Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. New York: Harcourt, Brace.
36. Khan, K., & Nishat, M. (2011). Permanent Income Hypothesis, Myopia and Liquidity Constraints: A Case Study of Pakistan. Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS), 31(2), 299-307.
37. Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24. [DOI:10.1016/S0304-4076(01)00098-7]
38. Lunfang, D., Khan, K., Khan, I., & Khan, N. (2018). Testing the Empirical Validity of Permanent Income Hypothesis and Absolute Income Hypothesis for China. The Empirical Economics Letters, 17(4), 453-460.
39. Manitsaris, A. (2006). Estimating the European :union: Consumption Function under the Permanent Income Hypothesis. International Research Journal of Finance and Economics, 2(3), 1450-2887.
40. Mankiw, N. G., & Shapiro, M. D. (1985). Trends, Random Walks, and Tests of the Permanent Income Hypothesis. Journal of Monetary Economics, 16(2), 165-174. [DOI:10.1016/0304-3932(85)90028-5]
41. Mariger, R. P. (1986). Consumption Behavior and the Effects of Government Fiscal Policies: Harvard University Press.
42. Modigliani, F., & Brumberg, R. (1954). Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data. Franco Modigliani, 1(1), 388-436.
43. Nwala, K. (2010). Does Permanent Income Hypothesis Hold for Some Selected African Countries? Empirical Evidence. African Journal of Business and Economic Research, 5(2_3), 27-43.
44. Ofwona, A. C. (2013). An Estimation of the Consumption Function for Kenya Using Keynes' Absolute Income Hypothesis for the Period 1992-2011. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 4(1), 103-105.
45. Osei-Fosu, A. K., Butu, M. M., & Osei-Fosu, A. K. (2014). Does Ghanaian's Consumption Function Follow the Permanent Income Hypothesis? The Cagan's Adaptive Expectation Approach. ADRRI Journal (Multidisciplinary), 4(4), 133-148.
46. Pedroni, P. (1999). Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. [DOI:10.1111/1468-0084.61.s1.14]
47. Pissarides, C. A. (1978). Liquidity Considerations in the Theory of Consumption. The Quarterly Journal of Economics, 92(2), 279-296. [DOI:10.2307/1884163]
48. Romer, D. (2012). Macroeconomics Advanced (Vol. 1). Ed. McGraw-Hill Irvin. Cap: New York.
49. Runkle, D. E. (1991). Liquidity Constraints and the Permanent-Income Hypothesis: Evidence from Panel Data. Journal of Monetary Economics, 27(1), 73-98. [DOI:10.1016/0304-3932(91)90005-9]
50. Salehi-Isfahani, D., & Marku, M. (2011). Reversal of Fortunes: The Rise and Fall of Lifetime Earnings of Iranian Men. Economic Development and Cultural Change, 59(4), 877-906. [DOI:10.1086/649896]
51. Shea, J. (1995). Myopia, Liquidity Constraints, and Aggregate Consumption: A Simple Test. Journal of Money, Credit and Banking, 27(3), 798-805. [DOI:10.2307/2077751]
52. Tobin, J. (1951). Relative Income, Absolute Income, and Savings, in Money, Trade, and Economic Growth, in Honor of John Henry Williams: New York: Macmillan Co.
53. Verbeek, M. (2008). Pseudo-Panels and Repeated Cross-Sections the Econometrics of Panel Data (pp. 369-383): Springer. [DOI:10.1007/978-3-540-75892-1_11]
54. Wachtel, P. (1989). Macroeconomics: From Theory to Practice: McGraw-Hill College.
55. Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709-748. [DOI:10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x]
56. Zeldes, S. P. (1989). Consumption and Liquidity Constraints: An Empirical Investigation. Journal of Political Economy, 97(2), 305-346. [DOI:10.1086/261605]
57. رشنوادی، لیلا؛ مظاهری، میثم، و مزیکی، علی (۱۳۹۵)، بررسی اثر بیکاری بر تغییرات مصرف خانوارها در ایران. نشریه برنامه ‌ریزی و بودجه، 21(2)، ۶۶-۵۵.
58. کشاورزیان پیوستی، اکبر (۱۳۸۸). تخمین نرخ سود بهینه بانکی برای حداکثرسازی رشد اقتصادی در ایران. نشریه برنامه‌ ریزی و بودجه، 14(1)، ۳۰-۳.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb