دوره 26، شماره 1 - ( بهار 1400 )                   دوره26 شماره 1 صفحات 205-169 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohammadi Alamuti M. The Concept of Rational Behavior and the Problem of Learning from Error in Neoclassical Economics: With a view of the Austrian’s Critiques. JPBUD. 2021; 26 (1) :169-205
URL: http://jpbud.ir/article-1-1968-fa.html
محمدی الموتی مسعود. مفهوم رفتار عقلایی و مسئله یادگیری از خطا در اقتصاد نئوکلاسیک: با نگاهی به نقدهای مکتب اتریشی. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. 1400; 26 (1) :205-169

URL: http://jpbud.ir/article-1-1968-fa.html


گروه اقتصاد و سیستم ها، موسسه عالی آموزش و پژوهش مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌یریت و برنامه ‌ریزی، تهران، ایران ، m.alamuti@imps.ac.ir
چکیده:   (1382 مشاهده)
مفهوم رفتار عقلایی برای علم اقتصاد و توضیح آن درباره سازوکار (مکانیسم) بازار و تعادل عمومی اهمیت اساسی دارد. از سوی دیگر، بین محدودیت عقلانیت و ایده یادگیری از خطا ارتباط منطقی وجود دارد. این مقاله با توضیح مفهوم رفتار عقلایی در اقتصاد نئوکلاسیکی و ارتباط آن با فرضیه انتظارات عقلایی به دو پرسش پاسخ می ‏دهد: آیا یادگیری از خطا نقشی در مفهوم نئوکلاسیکی رفتار عقلایی دارد؟ اگر نه، آیا ایده یادگیری از خطا می ‏تواند کمکی به توسعه مفهوم رفتار عقلایی در علم اقتصاد کند؟ برای پاسخ به این پرسش ‏ها، معنای انتخاب عقلایی که در اقتصاد نئوکلاسیکی طرح شده و نقدهایی که بر آن توسط نظریه ‏های انتخاب تحت شرایط نااطمینانی و اقتصاد رفتاری وارد شده است، مورد بررسی قرار می‏ گیرند. سپس، استفاده عقلایی از اطلاعات و ارتباط آن با مفهوم رفتار عقلایی مطرح می‏ شود و مسئله یادگیری از خطا در این چارچوب مورد واکاوی قرار می‏ گیرد. در نهایت، نظریه عقلانیت پوپر به عنوان «باز بودن به نقد» و یادگیری از خطا در قالب حدس و ابطال مطرح می ‏گردد و از نقدهای دو اقتصاددان اتریشی، یعنی هایک و کریزنز، درباره مفهوم نئوکلاسیکی رفتار عقلایی برای تفهیم این مطلب که نظریه عقلانیت پوپر می ‏تواند معنای رفتار عقلایی را در علم اقتصاد توسعه دهد، بهره گرفته می ‏شود.
متن کامل [PDF 643 kb]   (368 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: اقتصاد بخش عمومی
دریافت: 1399/11/6 | پذیرش: 1400/3/26 | انتشار الکترونیک: 1400/6/17

فهرست منابع
1. Alamuti, M. M. (2021). Critical Rationalism and the Theory of Society: Critical Rationalism and the Open Society Volume 1: Routledge. [DOI:10.4324/9781003027102-1]
2. Arrow, K. J. (1986). Rationality of Self and Others in an Economic System. Journal of Business, 59(4), 385-399. [DOI:10.1086/296376]
3. Arrow, K. J. (1990). Economic Theory and the Hypothesis of Rationality. In Utility and Probability (pp. 25-37): Springer. [DOI:10.1007/978-1-349-20568-4_8]
4. Arrow, K. J., & Debreu, G. (1954). Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 265-290. [DOI:10.2307/1907353]
5. Benetti, C., Nadal, A., & Salas, C. (2004). The Law of Supply and Demand in the Proof of Existence of General Competitive Equilibrium: Routledge.
6. Bullard, J. (1991). Learning, Rational Expectations and Policy: A Summary of Recent Research. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 73(January/February 1991). [DOI:10.20955/r.73.50-60]
7. Butos, W. N. (1985). Hayek and General Equilibrium Analysis. Southern Economic Journal, 52(2), 332-343. [DOI:10.2307/1059619]
8. Coyne, C. J., & Boettke, P. J. (2020). The Essential Austrian Economics: Fraser Institute
9. Evans, G. W., & Honkapohja, S. (2001). Learning and Expectations in Macroeconomics: Princeton University Press. [DOI:10.1515/9781400824267]
10. Farmer, R. E. (1999). The Macroeconomics of Self-Fulfilling Prophecies: MIT Press.
11. Farmer, R. E. (2010). How the Economy Works: Confidence, Crashes and Self-Fulfilling Prophecies: Oxford University Press.
12. Feiwel, G. R. (1987). Arrow and the Ascent of Modern Economic Theory: Springer. [DOI:10.1007/978-1-349-07239-2]
13. Granovetter, M. (2017). Society and Economy: Harvard University Press. [DOI:10.4159/9780674977792]
14. Hart, O. D. (1975). On the Optimality of Equilibrium when the Market Structure is Incomplete. Journal of Economic Theory, 11(3), 418-443. [DOI:10.1016/0022-0531(75)90028-9]
15. Hayek, F. A. (1948). The Use of Knowledge in Society. In Individualism and Economic Order: University of Chicago Press.
16. Hayek, F. A. (2002). Competition as a Discovery Procedure. Quarterly Journal of Austrian Economics, 5(3), 9-23. [DOI:10.1007/s12113-002-1029-0]
17. Hommes, C. H., & Wagener, F. (2009). Bounded Rationality and Learning in Complex Markets. Handbook of Economic Complexity, 87-123. [DOI:10.4337/9781781952665.00011]
18. Jevons, W. S. (1879). The Theory of Political Economy: Macmillan and Company.
19. Johanson, M. (2004). Resource Allocation under Uncertaintly _ Applications in Mobile Communications. (Doctor of Philosophy). Uppsala University.
20. Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 363-391. [DOI:10.2307/1914185]
21. Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest, and Money: Palgrave Macmillan.
22. Kirzner, I. M. (1974). Competition and Entrepreneurship: University of Chicago Press.
23. Kirzner, I. M. (1992). The Meaning of the Market Process: Essays in the Development of Modern Austrian Economics: Routledge.
24. Kirzner, I. M. (2000). The Driving Force of the Market: Essays in Austrian Economics: Routledge.
25. Kornai, J. (1971). Anti-Equilibrium; on Economic Systems Theory and the Tasks of Research: North-Holland Publishing Company.
26. Koslowski, P. (1990). The Categorical and Ontological Presuppositions of Austrian and Neoclassical Economics. General Equilibrium or Market Process: Neoclassical and Austrian Theories of Economics, JCB Mohr, Tübingen.
27. Lucas Jr, R. E. (1975). An Equilibrium Model of the Business Cycle. Journal of Political Economy, 83(6), 1113-1144. [DOI:10.1086/260386]
28. Lucas, R. E. (1973). Expectations and the Neutrality of Money. Journal of Economic Theory, 4(1), 13-34.
29. Lucas, R. E., & Sargent, T. J. (1981). Rational Expectations and Econometric Practice (Vol. 2): The University of Minnesota Press.
30. Marcet, A., & Sargent, T. J. (1989). Convergence of Least Squares Learning Mechanisms in Self-Referential Linear Stochastic Models. Journal of Economic Theory, 48(2), 337-368. [DOI:10.1016/0022-0531(89)90032-X]
31. Marshall, A. (1890). Principles of Economics: Mac-Millan.
32. Miller, D. (2017). Out of Error: Further Essays on Critical Rationalism: Routledge. [DOI:10.4324/9781315247465]
33. Mirowski, P. (1984). Physics and the 'Marginalist Revolution'. Cambridge Journal of Economics, 8(4), 361-379. [DOI:10.1093/oxfordjournals.cje.a035556]
34. Móczár, J. (2017). Arrow-Debreu Model versus Kornai-Critique. Athens Journal of Business and Economics, 3(2), 143-170. [DOI:10.30958/ajbe.3.2.4]
35. Morgan, J. (2015). What is Neoclassical Economics? Debating the Origins, Meaning and Significance: Routledge. [DOI:10.4324/9781315659596]
36. Muth, J. F. (1961). Rational Expectations and the Theory of Price Movements. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 29(3), 315-335. [DOI:10.2307/1909635]
37. Pareto, V. (1971). Manual of Political Economy: Oxford University Press.
38. Popper, K. (1970). Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge: Routledge.
39. Popper, K. R. (1959). The Logic of Scientific Discovery: Routledge. [DOI:10.1063/1.3060577]
40. Radner, R. (1982). Equilibrium under Uncertainty. Handbook of Mathematical Economics, 2(1), 923-1006. [DOI:10.1016/S1573-4382(82)02015-3]
41. Ricardo, D. (1932). Principles of Political Economy and Taxation: Bell and Sons.
42. Robbins, L. (1934). An Essay on the Nature and Significance of Economic Science: Ludwig von Mises Institute.
43. Sargent, T. J. (1993). Bounded Rationality in Macroeconomics: The Arne Ryde Memorial Lectures. OUP Catalogue. Oxford University Press
44. Simon, H. A. (1986). Rationality in Psychology and Economics. Journal of Business, 59(4), 209-224. [DOI:10.1086/296363]
45. Stigler, G. J. (1961). The Economics of Information. Journal of Political Economy, 69(3), 213-225. [DOI:10.1086/258464]
46. Thaler, R. H. (2015). Misbehaving: The Making of Behavioral Economics: W. W. Norton & Company.
47. Thaler, R. H. (2016). Behavioral Economics: Past, Present, and Future. American Economic Review, 106(7), 1577-1600. [DOI:10.1257/aer.106.7.1577]
48. Veblen, T. (1900). The Preconceptions of Economic Science. The Quarterly Journal of Economics, 14(2), 240-269. [DOI:10.2307/1883770]
49. Viskovatoff, A. (2001). Rationality as Optimal Choice versus Rationality as Valid Inference. Journal of Economic Methodology, 8(2), 313-337. [DOI:10.1080/13501780110047336]
50. Von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1953). Theory of Games and Economic Behavior: Princeton University Press.
51. Walras, L. (1954). Elements of Pure Economics. Translated by William Jaffé: George Allen & Unwin.
52. پسران، هاشم، و لاوسون، تونی (۱۳۷۶). بررسی جنبه ‌های روش ‌شناختی اقتصاد کینز. ترجمۀ غلامرضا آزاد (ارمکی)، انتشارات دیدار.
53. غنی‌ نژاد اهری، موسی (۱۳۷۶). مقدمه‌ ای بر معرفت‌ شناسی علم اقتصاد. انتشارات موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ ریزی و توسعه.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb