دوره 27، شماره 1 - ( بهار 1401 )                   دوره27 شماره 1 صفحات 125-95 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zaroki S, Taghinezhad Omran V, Mahmoodi Alami A. The Dual Effect of Inflation on Income Inequality in Iran - Emphasizing the Total Basket and Commodity Groups. JPBUD 2022; 27 (1) :95-125
URL: http://jpbud.ir/article-1-2032-fa.html
زروکی شهریار، تقی نژاد عمران وحید، محمودی عالمی عالیه. تحلیل اثر دوگانه تورم بر نابرابری درآمد در ایران: با تاکید بر سبد کل و گروه‌های کالایی. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 1401; 27 (1) :125-95

URL: http://jpbud.ir/article-1-2032-fa.html


1- گروه اقتصاد دانشگاه مازندران، ایران ، sh.zaroki@umz.ac.ir
2- گروه اقتصاد دانشگاه مازندران، ایران
3- اقتصاد دانشگاه مازندران، ایران
چکیده:   (935 مشاهده)
در پژوهش حاضر تلاش شده است تا اثرات دوگانه تورم در سبد کل و گروه‌های کالایی بر نابرابری درآمد در ایران بررسی شود. برای این منظور از رهیافت خودتوضیحی با وقفه ­های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه 1399-1351 استفاده می‌شود. الگوی پژوهش در دو قالب با هدف برآورد اثر نامتقارن تورم سبد کل و تورم 7 گروه کالایی (شامل 1. خوراکیها، آشامیدنی­ ها و دخانیات، 2. اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، 3. بهداشت و درمان، 4. مسکن، سوخت و روشنایی، 5. تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل، 6. حمل‌ونقل و ارتباطات 7. پوشاک و کفش) بر نابرابری درآمد (سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین) در قالب غیرخطی (نامتقارن) تصریح و برآورد شد. نتایج در قالب اول (با توجه به تورم سبد کل) حاکی از آن است که تورم با اثر متقارن و برخلاف آن نرخ بیکاری با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه است. مخارج اجتماعی دولت به‌طور معکوس بر نابرابری اثرگذار بوده و تولید سرانه نیز رابطه ­ای U شکل معکوس با نابرابری درآمد دارد. در قالب دوم در بلندمدت افزایش‌ها و کاهش‌ها در نرخ تورم گروه بهداشت اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. نرخ تورم در دو گروه خوراکیها و آشامیدنیها و گروه تفریح و امور فرهنگی با اثری مستقیم و متقارن بر نابرابری درآمدی در ایران همراه است. نرخ تورم در گروه‌های اثاثیه منزل و مبلمان، مسکن، حمل‌ونقل و ارتباطات و پوشاک به‌طور معکوس و نامتقارن بر نابرابری درآمد اثرگذار است. سایر نتایج حاکی از آن است که اگرچه سطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران بعد از انقلاب کاهش یافته است ولی در دوران جنگ تفاوت معناداری با سایر سال­ ها ندارد.
متن کامل [PDF 2128 kb]   (98 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد بخش عمومی
دریافت: 1400/4/30 | پذیرش: 1401/3/11 | انتشار الکترونیک: 1401/4/15

فهرست منابع
1. Abonori, E. (1997). The Effects of Macroeconomic Indicators on the Income Distribution in Iran. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 32(2), 1-31. [https://jte.ut.ac.ir/article_25482.html]
2. Abonori, E., & Khoshkar, A. (2007). The Effects of Macroeconomic Indicators on the Income Distribution in Iran: Cross-Province Study. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 41(6), 65-95. [https://jte.ut.ac.ir/article_18164.html]
3. Bahmani-Oskooee, M., & Gelan, A. (2008). Kuznets Inverted-U Hypothesis Revisited: A Time-Series Approach Using US Data. Applied Economics Letters, 15(9), 677-681. [DOI:10.1080/13504850600749040]
4. Balcilar, M., Chang, S., Gupta, R., & Miller, S. M. (2018). The Relationship between the Inflation Rate and Inequality across US States: A Semiparametric Approach. Quality & Quantity, 52(5), 2413-2425. [DOI:10.1007/s11135-017-0676-3]
5. Bulíř, A. (2001). Income Inequality: Does Inflation Matter? IMF Staff Papers, 48(1), 139-159.
6. Diallo, O. (2007). Poverty and Real Exchange Rate: Evidence from Panel Data. Journal of African Development, 9(1), 67-104. [DOI:10.5325/jafrideve.9.1.0067]
7. Doerrenberg, P., & Peichl, A. (2014). The Impact of Redistributive Policies on Inequality in OECD Countries. Applied Economics, 46(17), 2066-2086. [DOI:10.1080/00036846.2014.892202]
8. Easterly, W., & Fischer, S. (2001). Inflation and the Poor. Journal of Money, Credit and Banking, 33(2), 160-178. [DOI:10.2307/2673879]
9. Galli, R. & Von der Hoeven, R. (2001). Is Inflation Bad for Income Inequality: The Importance of the Initial Rate of Inflation? ILO Employment Paper 2001/29, International Labour Organization.
10. Goudswaard, K., & Caminada, K. (2010). The Redistributive Effect of Public and Private Social Programmes: A Cross‐Country Empirical Analysis. International Social Security Review, 63(1), 1-19. [DOI:10.1111/j.1468-246X.2009.01351.x]
11. Heer, B., & Süssmuth, B. (2007). Effects of Inflation on Wealth Distribution: Do Stock Market Participation Fees and Capital Income Taxation Matter? Journal of Economic Dynamics and Control, 31(1), 277-303. [DOI:10.1016/j.jedc.2005.11.003]
12. Komijani, A., & Mohammadzadeh, F. (2014). The Effect of Inflation on Income Distribution and Performance of Compensation Policies. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 22(69), 5-24. [http://qjerp.ir/article-1-127-fa.html]
13. Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. The American Economic Review, 45(1), 1-28.
14. Mehrbani, V. (2010). Inflation and Its Effect on Social Classes in Iran. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 45(90), 207-227. [https://jte.ut.ac.ir/article_20741.html]
15. Monnin, P. (2014). Inflation and Income Inequality in Developed Economies. CEP Working Paper Series, 2014/1. [DOI:10.2139/ssrn.2444710]
16. Motameni, M. (2015). Investigating the Effect of Economic Growth Volatility on Income Inequality in Iran: Using Canonical Cointegration Regression. Iran's Economic Essays, 12(23), 163-179. [http://iee.rihu.ac.ir/article_948.html]
17. Nademi, Y., & Hasanvand, D. (2015). The Threshold Effects of Government Size on Income Inequality in Iran. Planning and Budgeting, 20(3), 125-143. [http://jpbud.ir/article-1-1240-fa.html]
18. Parvin, S., & Zeidi, R. (2001). Tbe Effects of Adjustment Policies on Poverty & Income Distributiott (The Case of Iran 1338-1372). Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 36(1), 113-146. [https://jte.ut.ac.ir/article_25303.html]
19. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. [DOI:10.1002/jae.616]
20. Qorbani, H., Ghaffari, H., Nori, A., & Taqvaee, E. (2017). The Effect of Macroeconomic Variables on Income Distribution in Iran (With Emphasis on Targeted Subsidies). Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 5(18), 143-158. [http://www.jmsp.ir/article_47928.html]
21. Romer, C. D., & Romer, D. H. (1998). Monetary Policy and the Well-Being of the Poor. National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 6793. [DOI:10.3386/w6793]
22. Shakeri, A., Jahangard, E., & Aghlami, S. (2014). The Nonlinear Effect of Inflation on Income Inequality in Iran. The Economic Research, 13(4), 27-53. [http://ecor.modares.ac.ir/article-18-3050-fa.html]
23. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314): Springer. [DOI:10.1007/978-1-4899-8008-3_9]
24. Siami-Namini, S., & Hudson, D. (2019). Inflation and Income Inequality in Developed and Developing Countries. Journal of Economic Studies, 46(3), 611-632. [DOI:10.1108/JES-02-2018-0045]
25. Thalassinos, E., Ugurlu, E., & Muratoglu, Y. (2012). Income Inequality and Inflation in the EU. European Research Studies, XV(1), 127-140. [DOI:10.35808/ersj/347]
26. Younsi, M., & Bechtini, M. (2020). Economic Growth, Financial Development, and Income Inequality in BRICS Countries: Does Kuznets' Inverted U-Shaped Curve Exist? Journal of the Knowledge Economy, 11(2), 721-742. [DOI:10.1007/s13132-018-0569-2]
27. Zamani-Shabkhaneh, S., & Mehregan, N. (2013). The Impact of Urbanization on Income Distribution with Emphasis on the Kuznets' Theory. Planning and Budgeting, 18(3), 3-19. [http://jpbud.ir/article-1-1068-fa.html]
28. Zaroki, S., Yousefi Barfurushi, A., & Mehri Karnami, Y. (2020). The Effect of Black Market Premium and Asymmetric Inflation and Unemployment on Income Inequality in Iran. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 7(1), 117-148. [https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_9423.html]
29. عسگری، علی (1370). نظری اجمالی به تورم و توزیع درآمد در کشور. نشریه بررسی‌های بازرگانی، 1(51)، 23-5.
30. نظری، روح‌الله، و مظاهری، لیلا (1390). ارتباط تورم و توزیع درآمد در ایران. نشریه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، 1(284)، 221-206.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb