دوره 27، شماره 4 - ( زمستان 1401 )                   دوره27 شماره 4 صفحات 60-23 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Alizadeh M, Jalali-Naini S A, Einian M. Estimating Real Money Balance Effect on Private Consumption and Aggregate Demand. JPBUD 2023; 27 (4) :23-60
URL: http://jpbud.ir/article-1-2168-fa.html
علی زاده محدثه، جلالی نائینی سید احمدرضا، عینیان مجید. تخمین اثر مانده حقیقی پول بر مصرف خصوصی و تقاضای کل در اقتصاد ایران. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. 1401; 27 (4) :23-60

URL: http://jpbud.ir/article-1-2168-fa.html


1- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران. ، m.alizadeh@imps.ac.ir
2- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران.
3- دانشجوی پست‌دکتری دانشگاه آلتو، فنلاند
چکیده:   (235 مشاهده)
اثر مانده حقیقی به معنای اثر تغییر در موجودی واقعی پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد است. در این پژوهش اثر مانده حقیقی پول بر پویایی مصرف و تقاضای کل در قالب رویکرد برآورد ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگو با داده‌های سالانه ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۸ برای متغیرهای مصرف خصوصی، تولید ناخالص داخلی، نقدینگی، جمعیت کشور، نرخ بهره یکساله بانکی، شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ رشد قیمت کالاهای بادوام، نرخ ارز، قیمت زمین و نرخ طلا بهدست می‌آید. طبق برآوردهای این پژوهش، میزان اثر مانده حقیقی پول بر مصرف خصوصی حقیقی در دو نرمال‌سازی متفاوت برابر با مقدارهای  0/952 و 0/814 برآورد می‌شود. همچنین، میزان اثر مانده حقیقی پول بر تقاضای کل حقیقی برابر با 1/691 است. این مسئله به این معناست که پول حقیقی بر تمامی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اثر می‌گذارد و نقش مهمی در سازوکار انتقال پول بازی می‌کند. این مسئله، اهمیت به سیاستگذاری پولی و عدم حذف متغیر پول را در سازوکار انتقال پول برجسته می‌سازد و آثار منفی افزایش قیمت‌ها را بر بخش حقیقی اقتصاد از طریق کاهش مانده حقیقی پول نشان می‌دهد.
متن کامل [PDF 2510 kb]   (98 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد کلان
دریافت: 1401/9/13 | پذیرش: 1401/12/2 | انتشار الکترونیک: 1401/12/24

فهرست منابع
1. Ahmad, M., Tashkini, A., & Soori, A. R. (2008). The Estimation of Consumption Function in Iran's Economy. Economics Research, 8(28), 15-39. [In Farsi] [https://joer.atu.ac.ir/article_3230.html?lang=en]
2. Assali, M. (1996). A Macroeconomic Model for a Developing Country: Estimation and Simulation of a Macroeconometric Model for Iran (1959-1993). (Doctor of Philosophy). Durham University,
3. Baum, C. F., Schaffer, M. E., & Stillman, S. (2003). Instrumental Variables and GMM: Estimation and Testing. The Stata Journal, 3(1), 1-31. [DOI:10.1177/1536867X0300300101]
4. Berentsen, A., Menzio, G., & Wright, R. (2011). Inflation and Unemployment in the Long Run. American Economic Review, 101(1), 371-398. [DOI:10.1257/aer.101.1.371]
5. Burriel, P., Fernández-Villaverde, J., & Rubio-Ramírez, J. F. (2010). MEDEA: A DSGE Model for the Spanish Economy. SERIEs, 1(1-2), 175-243. [DOI:10.1007/s13209-009-0011-x]
6. De Scitovszky, T. (1941). Capital Accumulation, Employment and Price Rigidity. The Review of Economic Studies, 8(2), 69-88. [DOI:10.2307/2967464]
7. Dorich, J. (2009). Resurrecting the Role of Real Money Balance Effects. Bank of Canada, Working Paper No. 2009-24
8. Einian, M., & Barakchian, S. M. (2014). Measuring and Dating Business Cycles in the Iranian Economy. Journal of Monetary and Banking Research, 7(20), 161-194. [In Farsi] [https://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-77-en.html]
9. Emamgholipour, S., & Agheli, L. (2011). Impact of Wealth on the Consumption of Private Sector in Iran. Economic Modelling, 6(18), 61-81. [In Farsi] [https://eco.firuzkuh.iau.ir/article_555469.html?lang=en]
10. Favara, G., & Giordani, P. (2009). Reconsidering the Role of Money for Output, Prices and Interest Rates. Journal of Monetary Economics, 56(3), 419-430. [DOI:10.1016/j.jmoneco.2009.01.002]
11. Felderer, B., & Homburg, S. (1992). Macroeconomics and New Macroeconomics: Springer Science & Business Media. [DOI:10.1007/978-3-642-58115-1]
12. Fischer, S. (1979). Capital Accumulation on the Transition Path in a Monetary Optimizing Model. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1433-1439. [DOI:10.2307/1914010]
13. Garmabi, A., Jalali-Naiini, A., & Tavakolian, H. (2021). Investigating the Business Cycles of the Iranian Economy by Considering the Effect of Financial Accelerator in the Form of a DSGE Model. Planning and Budgeting, 26(1), 33-67. [In Farsi] [http://jpbud.ir/article-1-2007-fa.html] [DOI:10.52547/jpbud.26.1.33]
14. Haberler, G. (2017). Prosperity and Depression: A Theoretical Analysis of Cyclical Movements: Routledge. [DOI:10.4324/9781315127552]
15. Hall, R. E. (1988). Intertemporal Substitution in Consumption. Journal of Political Economy, 96(2), 339-357. [DOI:10.1086/261539]
16. Hansen, L. P., & Singleton, K. J. (1983). Stochastic Consumption, Risk Aversion, and the Temporal Behavior of Asset Returns. Journal of Political Economy, 91(2), 249-265. [DOI:10.1086/261141]
17. Ireland, P. N. (2001). Money's Role in the Monetary Business Cycle. National Bureau of Economic Research, Working paper No. 8115. [DOI:10.3386/w8115]
18. Ireland, P. N. (2005). The Liquidity Trap, The Real Balance Effect, and the Friedman Rule. International Economic Review, 46(4), 1271-1301. [DOI:10.1111/j.1468-2354.2005.00367.x]
19. Izadkhasti, H. (2018). Analyzing the Impact of Monetary Policy in a Dynamic General Equilibrium Model: Money in Utility Function Approach. Journal of Economic Modeling Research, 9(31), 71-101. [In Farsi] [http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1523-fa.html] [DOI:10.29252/jemr.8.31.71]
20. Komijani, A., Bayat, S., & Sobhanian, S. M. M. (2013). Testing the Long Run Neutrality and Super-Neutrality of Money in Iran. The Journal of Economic Studies and Policies, 9(1), 3-16. [In Farsi] [https://economic.mofidu.ac.ir/article_26150.html?lang=en]
21. Lin, K.-P. (2001). Computational Econometrics: GAUSS Programming for Econometricians and Financial Analysts: ETEXT Textbook Publisher.
22. Lucas Jr, R. E. (1972). Expectations and the Neutrality of Money. Journal of Economic Theory, 4(2), 103-124. [DOI:10.1016/0022-0531(72)90142-1]
23. Lucas Jr, R. E. (2000). Inflation and Welfare. Econometrica, 68(2), 247-274. [DOI:10.1111/1468-0262.00109]
24. Mamipour, S., Jafari, S., & Sasanian Asl, Z. (2018). The Effects of Fiscal and Monetary Policies on Iranian Business Cycle Dynamics with Time Varying Markov Switching Models. Iranian Journal of Economic Research, 23(75), 167-203. [In Farsi] [DOI:10.22054/ijer.2018.9125]
25. McCallum, B. T. (1989). Monetary Economics: Theory and Policy: Prentice Hall.
26. McCallum, B. T. (2000). Theoretical Analysis Regarding a Zero Lower Bound on Nominal Interest Rates. National Bureau of Economic Research, Working Paper 7677. [DOI:10.3386/w7677]
27. McCandless, G. T., & Weber, W. E. (1995). Some Monetary Facts. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 19(3), 2-11. [DOI:10.21034/qr.1931]
28. Mohamadi, T., Mousavi Nik, S. H., Bagheri Pormehr, S., Abdolahi, M., & Ziadlu, H. (2017). A Depiction on Macro-Economic Relations in Iran (A Long Run Structural Macro-Econometric Model). Majlis and Rahbord, 24(90), 35-72. [In Farsi] [https://nashr.majles.ir/article_202.html?lang=en]
29. Moslehi, F. (2006). The Role of Monetary Policy in Iran's Economy (1338-1383). Iranian Journal of Economic Research, 8(27), 133-151. [In Farsi] [https://ijer.atu.ac.ir/article_3701.html?lang=en]
30. Mowlaei, M., & Ali, O. (2018). Measuring the Consumption Smoothing of Iranian Households' Consumption Food Against the Temporary and Permanent Income Shocks. Economic Growth and Development Research, 8(31), 93-106. [In Farsi] [https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_4343.html?lang=en]
31. Murphy, K. M., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1989). Building Blocks of Market Clearing Business Cycle Models. NBER Macroeconomics Annual, 4(1), 247-287. [DOI:10.1086/654111]
32. Parsa, H., Behboodi, M., & Parsa, A. (2013). Analysis of the Effects of Monetary Financial Policy Shocks on Formation of Trade Cycles and Ineome Distribution in Iran. Development Economics and Planning, 2(1), 123-134. [In Farsi]
33. Patinkin, D. (1965). Money, Interest, and Prices: An Integration of Monetary and Value Theory: Harper & Row.
34. Phelps, E. S. et al. (1970). Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory: W. W. Norton & Co.
35. Pigou, A. C. (1943). The Classical Stationary State. The Economic Journal, 53(212), 343-351. [DOI:10.2307/2226394]
36. Ramsey, F. P. (1928). A Mathematical Theory of Saving. The Economic Journal, 38(152), 543-559. [DOI:10.2307/2224098]
37. Reis, R. (2007). The Analytics of Monetary Non-Neutrality in the Sidrauski Model. Economics Letters, 94(1), 129-135. [DOI:10.1016/j.econlet.2006.08.017]
38. Robinson, T. (2013). Empirical Application| RDP 2013-06: Estimating and Identifying Empirical BVAR-DSGE Models for Small Open Economies. Reserve Bank of Australia Research Discussion Papers.
39. Rotemberg, J. J. (1982). Sticky Prices in the United States. Journal of Political Economy, 90(6), 1187-1211. [DOI:10.1086/261117]
40. Rotemberg, J. J., & Woodford, M. (1997). An Optimization-Based Econometric Framework for the Evaluation of Monetary Policy. NBER Macroeconomics Annual, 12(1), 297-346. [DOI:10.1086/654340]
41. Samuelson, P. A. (1958). An Exact Consumption-Loan Model of Interest with or without the Social Contrivance of Money. Journal of Political Economy, 66(6), 467-482. [DOI:10.1086/258100]
42. Sidrauski, M. (1967). Rational Choice and Patterns of Growth in a Monetary Economy. The American Economic Review, 57(2), 534-544.
43. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 48(1), 1-48. [DOI:10.2307/1912017]
44. Swanson, N. R. (1998). Money and Output Viewed through a Rolling Window. Journal of Monetary Economics, 41(3), 455-474. [DOI:10.1016/S0304-3932(98)00005-1]
45. Walsh, C. E. (2010). Monetary Theory and Policy: MIT Press.
46. Wicksell, K. (1936). Interest and Prices: Ludwig von Mises Institute.
47. Woodford, M. (2003). Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy: Princeton University Press. [DOI:10.1515/9781400830169]
48. جعفری صمیمی، احمد، و عرفانی، علیرضا (1383). آزمون خنثا بودن و ابَرخنثا بودن بلندمدت پول در اقتصاد ایران. نشریه تحقیقات اقتصادی، 39(4)، 138-117.
49. صمدی، سعید، و جلایی، سیدعبدالمجید (1383). تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران. نشریه تحقیقات اقتصادی، ۳۹(۳)، 153-139.
50. نوفرستی، محمد (1384). بررسی تاثیر سیاست‎های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان پویا. نشریه تحقیقات اقتصادی، 40(3)، 29-1.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb