دوره 28، شماره 3 - ( پاییز 1402 )                   دوره28 شماره 3 صفحات 185-161 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Alahverdi A, Daei-Karimzadeh S, Ghobadi S. (2023). Forecasting the Trend of Macroeconomic Variables in Terms of Financial Conditions Index in Iran: TVP-FAVAR Approach. JPBUD. 28(3), 161-185. doi:10.61186/jpbud.28.3.161
URL: http://jpbud.ir/article-1-2197-fa.html
اله وردی عاطفه، دائی کریم زاده سعید، قبادی سارا. پیش بینی روند حرکت متغیرهای اقتصاد کلان با لحاظ شاخص شرایط مالی در ایران: رهیافت TVP-FAVAR فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 1402; 28 (3) :185-161 10.61186/jpbud.28.3.161

URL: http://jpbud.ir/article-1-2197-fa.html


1- واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
2- گروه علوم اقتصادی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. ، karimzadeh@ khuisf.ac.ir
3- گروه علوم اقتصادی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
چکیده:   (946 مشاهده)
پیش ­بینی روند متغیرهای اقتصاد کلان به دلیل آینده‌­نگر بودن تصمیمات اقتصادی، نقش اساسی در برنامه‌­ریزی ­ها و سیاستگذاری‌­های اقتصادی دارد. به همین منظور در پژوهش حاضر، ابتدا به استخراج شاخص شرایط مالی در بازه زمانی 1398-1370 پرداخته می‌‏شود و در ادامه، از روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری عامل افزوده ‏شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVARپیش‌‌بینی صورت می‌گیرد. نتایج بیانگر آن است که شاخص شرایط مالی طی سال­‌های اخیر، بهویژه در دهه 1390 با تغییرات قابلملاحظه‌ای همراه بوده است که این خود با اثرگذاری و تغییر رفتار سایر متغیرهای اقتصاد کلان نقش موثری در شکل­ گیری نوسانات این متغیرها داشته است. پیش‌بینی روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی نیز حاکی از آن است که روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی ناپایدار بوده است. به عبارت دیگر، بی‌­ثباتی در روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی مشهود است و نمی‌­توان چشم­ انداز مثبتی را برای هر یک از متغیرهای فوق انتظار داشت.
 
متن کامل [PDF 1450 kb]   (223 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد کلان
دریافت: 1401/12/25 | پذیرش: 1402/5/14 | انتشار الکترونیک: 1402/9/10

فهرست منابع
1. Alessandri, P., & Mumtaz, H. (2017). Financial Conditions and Density Forecasts for US Output and Inflation. Review of Economic Dynamics, 24(1), 66-78. [DOI:10.1016/j.red.2017.01.003]
2. Amini, A. (1999). Estimating Labor Demand Patterns in Iran's Economy and Forecasting it during the Years 1376-1378. Planning and Budgeting, 4(7), 3-28. [In Farsi] [http://jpbud.ir/article-1-717-fa.html]
3. Angelopoulou, E., Balfoussia, H., & Gibson, H. D. (2014). Building a Financial Conditions Index for the Euro Area and Selected Euro Area Countries: What Does it Tell Us about the Crisis? Economic Modelling, 38(1), 392-403. [DOI:10.1016/j.econmod.2014.01.013]
4. Arman, S. A., Anvari, E., & RakiKianpour, S. (2022). Modeling the Dynamic Financial Condition Index (FCI) and Assessing Its Effectiveness in Predicting Iran's Stock ‎Returns. Journal of Asset Management and Financing, 10(1), 47-72. [In Farsi] [DOI:10.22108/amf.2022.129138.1672]
5. Atrkar Roshan, S., & Mahboobi, M. (2016). Financial Condition Index (FCI) Extraction for Iran. Journal of Economic Modeling Research, 7(24), 147-173. [In Farsi] [DOI:10.18869/acadpub.jemr.6.24.147]
6. Aye, G., Gupta, R., Hammoudeh, S., & Kim, W. J. (2015). Forecasting the Price of Gold Using Dynamic Model Averaging. International Review of Financial Analysis, 41(1), 257-266. [DOI:10.1016/j.irfa.2015.03.010]
7. Baauw, R. (2012). A Financial Conditions Index for Russia: An Adequate Leading Indicator for Real GDP Growth. Unpublished Master's thesis. Tilburg University.
8. Balcilar, M., Gupta, R., Van Eyden, R., Thompson, K., & Majumdar, A. (2018). Comparing the Forecasting Ability of Financial Conditions Indices: The Case of South Africa. The Quarterly Review of Economics and Finance, 69(1), 245-259. [DOI:10.1016/j.qref.2018.03.012]
9. Batini, N., & Turnbull, K. (2002). A Dynamic Monetary Conditions Index for the UK. Journal of Policy Modeling, 24(3), 257-281. [DOI:10.1016/S0161-8938(02)00104-7]
10. Brave, S. A., & Butters, R. A. (2011). Monitoring Financial Stability: A Financial Conditions Index Approach. Economic Perspectives, 35(1), 22-43.
11. Bulut, U. (2016). Do Financial Conditions have a Predictive Power on Inflation in Turkey? International Journal of Economics and Financial Issues, 6(2), 621-628.
12. Çakmaklı, C., Demircan, H., & Altuğ, S. (2019). Modeling of Economic and Financial Conditions for Nowcasting and Forecasting Recessions: A Unified Approach. TÜSİAD Economic Research Forum, Working Paper, No. 1907.
13. Charleroy, R., & Stemmer, M. A. (2014). An Emerging Market Financial Conditions Index: A VAR Approach [Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2014.68 - ISSN : 1955-611X]. [https://shs.hal.science/halshs-01110688]
14. Chow, H. K. (2013). Forecasting Inflation with a Financial Conditions Index: The Case of Singapore. Annals of Financial Economics, 8(2), 1350009. [DOI:10.1142/S2010495213500097]
15. Claessens, S., Kose, M. A., & Terrones, M. E. (2011). Gyrations in Financial Markets. Finance & Development, 48(1), 30-57. [DOI:10.2139/ssrn.1886482]
16. Clements, M., & Hendry, D. F. (1998). Forecasting Economic Time Series. Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511599286]
17. Cogley, T., & Sargent, T. J. (2001). Evolving Post-World War II US Inflation Dynamics. NBER Macroeconomics Annual, 16(1), 331-373. [DOI:10.1086/654451]
18. Darracq Pariès, M., Maurin, L., & Moccero, D. (2014). Financial Conditions Index and Credit Supply Shocks for the Euro Area. European Central Bank, Working Paper, No. 1644. [DOI:10.2139/ssrn.2397123]
19. Deng, C., Teng, L., & Xu, M. (2016). The Fluctuation of China's Financial Conditions and Its Macroeconomic Effects. Studies of International Finance, 1(3), 17-27.
20. English, W., Tsatsaronis, K., & Zoli, E. (2005). Assessing the Predictive Power of Measures of Financial Conditions for Macroeconomic Variables. Bank for International Settlements Papers, No. 22.
21. Erdem, M., & Tsatsaronis, K. (2013). Financial Conditions and Economic Activity: A Statistical Approach. BIS Quarterly Review March, 3(1), 37-51.
22. Fahimifar, F., & Mohammadi, T. (2020). Comparing the Performance of Different Methods of Forecasting Producer Price Index in Iran. Journal of Economics and Modelling, 10(4), 159-206. [In Farsi] [DOI:10.29252/ecoj.10.4.151]
23. Ffrench-Davis, R. (2003). Financial Crises and National Policy Issues: An Overview. In: Ffrench-Davis, R., Griffith-Jones, S. (eds) From Capital Surges to Drought. Studies in Development Economics and Policy. Palgrave Macmillan. [DOI:10.1057/9781403990099_2]
24. Ganchev, G. T., & Paskaleva, M. G. (2020). The Importance of Financial Condition Indices in South-Eastern Europe. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 10(1), 78-106.
25. Gauthier, C., Graham, C., & Liu, Y. (2004). Financial Conditions Indexes for Canada. Bank of Canada Working Paper 2004-22.
26. Gómez, E., Murcia, A., & Zamudio, N. (2011). Financial Conditions Index: Early and Leading Indicator for Colombia. Ensayos sobre Politica Economica, 29(66), 174-221. [DOI:10.32468/Espe.6605]
27. Gonzales, M., & Bautista, M. S. G. (2013). Financial Conditions Indexes for Asian Economies. Asian Development Bank Economics Working Paper Series No. 333. [DOI:10.2139/ssrn.2221736]
28. Goodhart, C., & Hofmann, B. (2001). Asset Prices, Financial Conditions, and the Transmission of Monetary Policy. Conference on Asset Prices, Exchange Rates, and Monetary Policy, Stanford University.
29. Hatzius, J., Hooper, P., Mishkin, F. S., Schoenholtz, K. L., & Watson, M. W. (2010). Financial Conditions Indexes: A Fresh Look after the Financial Crisis. National Bureau of Economic Research, Working Paper, No. 16150. [DOI:10.3386/w16150]
30. Jabeenm, H., & Qureshi, M. N. (2019). Financial Condition Index (FCI) for the Pakistan. Indian Journal of Science and Technology, 12(21), 1-8. [DOI:10.17485/ijst/2019/v12i21/144089]
31. Jahangard, A. (2005). Forecasting Iran's Economic Growth and Comparing It with the Goals of the Fourth Development Plan. Planning and Budgeting, 9(6), 5-46. [In Farsi] [http://jpbud.ir/article-1-209-fa.html]
32. Kabundi, A., & Mbelu, A. (2021). Estimating a Time-Varying Financial Conditions Index for South Africa. Empirical Economics, 60(1), 1817-1844. [DOI:10.1007/s00181-020-01844-0]
33. Kazdal, A., Korkmaz, H. İ., & Yilmaz, M. H. (2022). Composing a High-Frequency Financial Conditions Index and the Implications for Economic Activity. Borsa Istanbul Review, 22(4), 769-779. [DOI:10.1016/j.bir.2022.01.002]
34. Koop, G., & Korobilis, D. (2014). A New Index of Financial Conditions. European Economic Review, 71(1), 101-116. [DOI:10.1016/j.euroecorev.2014.07.002]
35. Koop, G., & Potter, S. M. (2001). Are Apparent Findings of Nonlinearity Due to Structural Instability in Economic Time Series? The Econometrics Journal, 4(1), 37-55. [DOI:10.1111/1368-423X.00055]
36. Li, N., & Yuanchun, L. (2019). Construction of China's Financial Conditions Index in the Post-Crisis Era. China Political Economy, 2(2), 258-276. [DOI:10.1108/CPE-10-2019-0025]
37. Matheson, T. D. (2012). Financial Conditions Indexes for the United States and Euro Area. Economics Letters, 115(3), 441-446. [DOI:10.1016/j.econlet.2011.12.119]
38. Mayes, D. G., & Virén, M. (2001). Financial Conditions Indexes. Bank of Finland, Working Paper, No. 17. [DOI:10.2139/ssrn.315489]
39. Mohseni, H., Pahlavani, M., Shahiki Tash, M. N., & Mirjalili, H. (2019). Analysis of the Role of Unconventional Monetary Policy Using the Financial Conditions Index: The B-VAR Approach. Journal of Economics and Modelling, 10(1), 211-240. [In Farsi] [https://doi.org/10.29252/ECOJ.10.1.211] [DOI:10.29252/ecoj.10.1.211]
40. Montagnoli, A., & Napolitano, O. (2005). Financial Condition Index and Interest Rate Settings: A Comparative Analysis. Istituto di Studi Economici, Working Paper, 8, 2005.
41. Niizeki, T., & Suga, F. (2021). The Impact of the Rise and Collapse of Japan's Housing Price Bubble on Households' Lifetime Utility. Journal of the Japanese and International Economies, 60(1), 101136. [DOI:10.1016/j.jjie.2021.101136]
42. Pesaran, M. H., Pettenuzzo, D., & Timmermann, A. (2006). Forecasting Time Series Subject to Multiple Structural Breaks. The Review of Economic Studies, 73(4), 1057-1084. [DOI:10.1111/j.1467-937X.2006.00408.x]
43. Raftery, A. E., Kárný, M., & Ettler, P. (2010). Online Prediction under Model Uncertainty via Dynamic Model Averaging: Application to a Cold Rolling Mill. Technometrics, 52(1), 52-66. [DOI:10.1198/TECH.2009.08104] [PMID] []
44. Salvatore, C., Napolitano, O., & Vivero, A. L. (2023). The Financial Conditions Index as an Additional Tool for Policymakers in Developing Countries: the Mexican Case. Centre for Studies in Economics and Finance, Working Papers, No. 664.
45. Stock, J. H., & Watson, M. W. (1996). Evidence on Structural Instability in Macroeconomic Time Series Relations. Journal of Business & Economic Statistics, 14(1), 11-30. [DOI:10.1080/07350015.1996.10524626]
46. Swiston, M. A. (2008). A US Financial Conditions Index: Putting Credit Where Credit Is Due. International Monetary Fund, Working Papers, No. 161. [DOI:10.2139/ssrn.1160054]
47. Taghizadeh, H., Zamanian, G., & Harati, J. (2016). Financial and Monetary Conditions Index on the Iranian Economy: Principal Component Analysis. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 5(19), 29-57. [In Farsi] [DOI:10.22084/aes.2016.1597]
48. Taheri Bazkhaneh, S., Ehsani, M. A., & Gilak Hakim Abadi, M. T. (2018). The Investigating of the Dynamic Relationship between Financial Cycles with Business Cycles and the Inflation Gap in Iran: An Application of Wavelet Transform. Economic Growth and Development Research, 9(33), 121-140. [In Farsi] [DOI:10.30473/egdr.2018.4482]
49. Wacker, K. M., Lodge, D., & Nicoletti, G. (2014). Measuring Financial Conditions in Major Non-Euro Area Economies. European Central Bank, Working Paper, No. 1743. [DOI:10.2139/ssrn.2528401]
50. Zheng, G., & Yu, W. (2014). Financial Conditions Index's Construction and Its Application on Financial Monitoring and Economic Forecasting. Procedia Computer Science, 31(1), 32-39. [DOI:10.1016/j.procs.2014.05.242]
51. Zhu, S., Kavanagh, E., & O'Sullivan, N. (2021). Constructing a Financial Conditions Index for the United Kingdom: A Comparative Analysis. International Journal of Finance & Economics, 26(2), 2976-2989. [DOI:10.1002/ijfe.1945]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb