XML English Abstract Print


1- گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
2- دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. ، zahra_ziyaee@yahoo.com
چکیده:   (121 مشاهده)
از دهه 1990 بسیاری از اقتصاددانان رویکردهای متفاوتی را برای حل معماهای صرف ریسک و نرخ بدون ریسک اتخاذ کرده‌اند. شناسایی عوامل اثرگذار بر شکل‌گیری این دو معما می‌تواند سرمایه‌گذاران، مقررات‌گذاران و سیاست‌‏گذاران را  نسبت به عوامل تعیین‌کنندۀ قیمت دارایی‌ها در بازارهای مالی و بدان طریق به اثرگذاری بر روندهای بخش واقعی اقتصاد به منظور ارتقای کارایی تخصیص کمک نماید. در این میان، بروز و شیوع دورهای فضای ابهام در بسیاری از اقتصادها، به‌ویژه اقتصادهای برخوردار از ساختارهای نهادی و اقتصادی شکننده‌تر، مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه شامل اقتصاد ایران، توجه به تبعات ابهام را برای تصمیم‌سازی‌های سرمایه‌گذاران و تنظیم سیاست از جانب سیاست‌‏گذاران برجسته‌تر می‌سازد. پژوهش حاضر در چارچوب یک مدل تعادل عمومی تصادفی زمان ‏پیوسته مختصرِ دربرگیرندۀ عوامل ناهمگن ابهام‌گریز نشان می‌دهد که چگونه با استفاده از تابع مطلوبیت و ضریب ریسک‌گریزی نسبی ثابتِ منضم‌‏شده با فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری متغیر و اصطکاک مالی، هنوز می‌توان به پاسخی موجه‌تر برای معماهای دوگانه فوق دست یافت. یافته‌های حاصل از کالیبراسیون مدل حاکی از آن است که این مدل انطباق بهتری با حقایق تجربی شناسایی‌‏شده برای دورههای زمانی مختلف دارد.
متن کامل [PDF 1200 kb]   (32 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد مالی
دریافت: 1403/3/7 | پذیرش: 1403/4/12 | انتشار الکترونیک: 1403/4/12

فهرست منابع
1. Abel, A. B. (1999). Risk Premia and Term Premia in General Equilibrium. Journal of Monetary Economics, 43(1), 3-33. [DOI:10.1016/S0304-3932(98)00039-7]
2. Alizadeh, M., Jalali-Naini, S. A., & Einian, M. (2023). Estimating Real Money Balance Effect on Private Consumption and Aggregate Demand. Planning and Budgeting, 27(4), 23-60. [DOI:10.52547/jpbud.27.4.23]
3. Anderson, E., Hansen, L. P., & Sargent, T. (2000). Robustness, Detection and the Price of Risk. Manuscript, Stanford, 19.
4. Bansal, R., & Yaron, A. (2004). Risks for the Long Run: A Potential Resolution of Asset Pricing Puzzles. The Journal of Finance, 59(4), 1481-1509. [DOI:10.1111/j.1540-6261.2004.00670.x]
5. Barro, R. J. (2009). Rare Disasters, Asset Prices, and Welfare Costs. American Economic Review, 99(1), 243-264. [DOI:10.1257/aer.99.1.243]
6. Basak, S., & Cuoco, D. (1998). An Equilibrium Model with Restricted Stock Market Participation. The Review of Financial Studies, 11(2), 309-341. [DOI:10.1093/rfs/11.2.309]
7. Breeden, D. T., Gibbons, M. R., & Litzenberger, R. H. (1989). Empirical Tests of the Consumption‐Oriented CAPM. The Journal of Finance, 44(2), 231-262. [DOI:10.1111/j.1540-6261.1989.tb05056.x]
8. Brunnermeier, M. K., & Sannikov, Y. (2014). A Macroeconomic Model with a Financial Sector. American Economic Review, 104(2), 379-421. [DOI:10.1257/aer.104.2.379]
9. Campbell, J. Y. (1986). Bond and Stock Returns in a Simple Exchange Model. The Quarterly Journal of Economics, 101(4), 785-803. [DOI:10.2307/1884178]
10. Campbell, J. Y. (2003). Consumption-Based Asset Pricing. Handbook of the Economics of Finance, 1(Part B), 803-887. [DOI:10.1016/S1574-0102(03)01022-7]
11. Campbell, J. Y. (2017). Financial Decisions and Markets: A Course in Asset Pricing. Princeton University Press.
12. Chetty, R. (2006). A New Method of Estimating Risk Aversion. American Economic Review, 96(5), 1821-1834. [DOI:10.1257/aer.96.5.1821]
13. Constantinides, G. M., & Duffie, D. (1996). Asset Pricing with Heterogeneous Consumers. Journal of Political Economy, 104(2), 219-240. [DOI:10.1086/262023]
14. Daniel, K., & Marshall, D. (1997). Equity-Premium and Risk-Free-Rate Puzzles at Long Horizons. Macroeconomic Dynamics, 1(2), 452-484. [DOI:10.1017/S1365100597003076]
15. Dunn, K. B., & Singleton, K. J. (1986). Modeling the Term Structure of Interest Rates under Non-Separable Utility and Durability of Goods. Journal of Financial Economics, 17(1), 27-55. [DOI:10.1016/0304-405X(86)90005-X]
16. Eichenbaum, M., & Hansen, L. P. (1990). Estimating Models with Intertemporal Substitution Using Aggregate Time Series Data. Journal of Business & Economic Statistics, 8(1), 53-69. [DOI:10.1080/07350015.1990.10509777]
17. Epstein, L. G., & Zin, S. E. (1989), Substitution, Risk Aversion, and the Temporal Behavior of Consumption and Asset Returns: A Theoretical Framework, Econometrica, 57(1), 937-969. [DOI:10.2307/1913778]
18. Epstein, L. G., & Zin, S. E. (1991). Substitution, Risk Aversion, and the Temporal Behavior of Consumption and Asset Returns: An Empirical Analysis. Journal of Political Economy, 99(2), 263-286. [DOI:10.1086/261750]
19. Erbas, S. N., & Sayers, C. L. (2006). Institutional Quality, Knightian Uncertainty, and Insurability: A Cross-Country Analysis. IMF Working Paper, WP/06/179. [DOI:10.5089/9781451864397.001]
20. Feghhi Kashani, M., Mohammadi, T., & Pirdaye, H. (2023). Investigating the Soft and Hard Information Voluntary Disclosure Strategies as to Good and Bad News: A Case Study of Digital Corporates in Tehran Stock Exchange Market. Iranian Journal of Economic Research. [DOI:10.22054/ijer.2023.73276.1180]
21. Gilboa, I., & Schmeidler, D. (1989). Maxmin Expected Utility with Non-Unique Prior. Journal of Mathematical Economics, 18(2), 141-153. [DOI:10.1016/0304-4068(89)90018-9]
22. Keshavarz Haddad, G., & Esfahani, M. (2013). Equity Premium Puzzle in Tehran Stock Exchange: Stochastic Dominance Approach. Iranian Journal of Economic Research, 18(56), 1-40. [In Farsi]
23. Kiyotaki, N., & Moore, J. (1997). Credit Cycles. Journal of Political Economy, 105(2), 211-248. [DOI:10.1086/262072]
24. Kroencke, T. A. (2017). Asset Pricing without Garbage. The Journal of Finance, 72(1), 47-98. [DOI:10.1111/jofi.12438]
25. Maenhout, P. J. (2004). Robust Portfolio Rules and Asset Pricing. Review of Financial Studies, 17(4), 951-983. [DOI:10.1093/rfs/hhh003]
26. McGrattan, E. R., & Prescott, E. C. (2003). Average Debt and Equity Returns: Puzzling? American Economic Review, 93(2), 392-397. [DOI:10.1257/000282803321947407]
27. McGrattan, E. R., & Prescott, E. C. (2005). Taxes, Regulations, and the Value of US and UK Corporations. The Review of Economic Studies, 72(3), 767-796. [DOI:10.1111/j.1467-937X.2005.00351.x]
28. Mehra, R., & Prescott, E. C. (1985). The Equity Premium: A Puzzle. Journal of Monetary Economics, 15(2), 145-161. [DOI:10.1016/0304-3932(85)90061-3]
29. Parker, J. A., & Julliard, C. (2005). Consumption Risk and the Cross Section of Expected Returns. Journal of Political Economy, 113(1), 185-222. [DOI:10.1086/426042]
30. Pindyck, R. S., & Wang, N. (2013). The Economic and Policy Consequences of Catastrophes. American Economic Journal: Economic Policy, 5(4), 306-339. [DOI:10.1257/pol.5.4.306]
31. Riddick, L. A., & Whited, T. M. (2009). The Corporate Propensity to Save. The Journal of Finance, 64(4), 1729-1766. [DOI:10.1111/j.1540-6261.2009.01478.x]
32. Rietz, T. A. (1988). The Equity Risk Premium a Solution. Journal of Monetary Economics, 22(1), 117-131. [DOI:10.1016/0304-3932(88)90172-9]
33. Ruan, X., & Zhang, J. E. (2021). Ambiguity on Uncertainty and the Equity Premium. Finance Research Letters, 38(1), 101429. [DOI:10.1016/j.frl.2020.101429]
34. Savov, A. (2011). Asset Pricing with Garbage. The Journal of Finance, 66(1), 177-201. [DOI:10.1111/j.1540-6261.2010.01629.x]
35. Soltani, A., Ehteshamrasi, R., & abedi, S. (2023). Multi-Objective Modeling of Financial Provision and Expenses in Sustainable Supply Chains and the Study Effects of Financial Ratios. Planning and Budgeting, 27(4), 61-90. [DOI:10.52547/jpbud.27.4.61]
36. Wachter, J. A. (2013). Can Time‐Varying Risk of Rare Disasters Explain Aggregate Stock Market Volatility? The Journal of Finance, 68(3), 987-1035. [DOI:10.1111/jofi.12018]
37. Wang, Y., & Mu, C. (2019). Can Ambiguity about Rare Disasters Explain Equity Premium Puzzle? Economics Letters, 183(1), 108555. [DOI:10.1016/j.econlet.2019.108555]
38. Weil, P. (1989). The Equity Premium Puzzle and the Risk-Free Rate Puzzle. Journal of Monetary Economics, 24(3), 401-421. [DOI:10.1016/0304-3932(89)90028-7]
39. Weitzman, M. L. (2007). Subjective Expectations and Asset-Return Puzzles. American Economic Review, 97(4), 1102-1130. [DOI:10.1257/aer.97.4.1102]
40. Welch, I. (2000). Views of Financial Economists on the Equity Premium and on Professional Controversies. The Journal of Business, 73(4), 501-537. [DOI:10.1086/209653]
41. Yogo, M. (2006). A Consumption‐Based Explanation of Expected Stock Returns. The Journal of Finance, 61(2), 539-580. [DOI:10.1111/j.1540-6261.2006.00848.x]
42. Zhang, X. (2022). Belief-Driven Growth Slowdowns and Zero-Bounded Risk-Free Rate. The North American Journal of Economics and Finance, 59(1), 101600. [DOI:10.1016/j.najef.2021.101600]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb