دوره 26، شماره 4 - ( زمستان 1400 )                   دوره26 شماره 4 صفحات 186-155 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Heidari S, Almasi M, Fatahi S. Theoretical Integration of New Institutional Economics. JPBUD. 2022; 26 (4) :155-186
URL: http://jpbud.ir/article-1-2049-fa.html
حیدری سمیه، الماسی مجتبی، فتاحی شهرام. بررسی انسجام نظری اقتصاد نهادگرایی جدید. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. 1400; 26 (4) :186-155

URL: http://jpbud.ir/article-1-2049-fa.html


1- دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران ، heidari.somayeh@razi.ac.ir
2- دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی
3- دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
چکیده:   (928 مشاهده)
هدف پژوهش حاضر، بررسی انسجام یا التقاط نظری اقتصاد نهادگرایی جدید بر اساس الگوی چهارمرحله­ ای تلینگز است. بررسی اولین گام نشان می­ دهد که نهادگرایان جدید به منظور عدم تقابل آشکار با جریان قدرتمند علمی آن زمان، هدف خود را تعدیل فروض نئوکلاسیکی اعلام کردند، اما در واقع هدف اصلی آن‌ها، گسترش و تقویت تفکر نهادی در بستر نئوکلاسیکی بود. بررسی گام دوم نشان میدهد که این نحله با لحاظ فروضی نظیر فردگرایی روش ­شناختی و عقلانیت محدود، چارچوب نهادی را به عنوان قواعد تعاملی می ­داند که افراد از آن برای کاهش هزینه مبادله استفاده می ­کنند. هزینه مبادله نقطه اتصالی است که نهادها را به عملکرد اقتصادی نئوکلاسیکی وارد می­ کند، پس می ­توان نتیجه گرفت که نهادگرایی جدید در برقراری فرازبان موفق بوده است. در گام سوم، مشخص میشود که ترکیب از نوع سنتزی و عمودی است. بررسی عمیق موضوع در گام آخر نشان می ­دهد که مهم‌ترین چالش نهادگرایی جدید، بروز پسگرد نامحدود نهادی به علت بهینه ­سازی مشروط به چارچوب نهادی است. وقوع چنین تعارضاتی دال بر التقاط نظری ناآگاهانه نیست، بلکه به علت استفاده از نظریه نئوکلاسیک به عنوان ابزاری برای نفوذ تفکر نهادی میان اقتصاددانان است. جمیع این نتایج حکایت از انسجام مناسب این جریان به عنوان یک برنامه پژوهشی دارد.
متن کامل [PDF 748 kb]   (319 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1400/7/12 | پذیرش: 1400/12/15 | انتشار الکترونیک: 1401/3/2

فهرست منابع
1. Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2006). Economic Origins of Dictatorship and Democracy: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511510809]
2. Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth. Handbook of Economic Growth, 1(A), 385-472. [DOI:10.1016/S1574-0684(05)01006-3]
3. Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J., & Thaicharoen, Y. (2003). Institutional Causes, Macroeconomic Symptoms: Volatility, Crises and Growth. Journal of Monetary Economics, 50(1), 49-123. [DOI:10.1016/S0304-3932(02)00208-8]
4. Arnsperger, C., & Varoufakis, Y. (2006). What Is Neoclassical Economics? The Three Axioms Responsible for Its Theoretical Oeuvre, Practical Irrelevance and, Thus, Discursive Power. Panoeconomicus, 53(1), 5-18. [DOI:10.2298/PAN0601005A]
5. Arrow, K. J. (1969). The Organization of Economic Activity: Issues. The Analysis and Evaluation of Public Expenditures: the PPB System: pt. 1. The Appropriate Functions of Government in an Enterprise System. pt. 2. Institutional Factors Affecting Efficient Public Expenditure Policy. pt. 3. Some Problems of Analysis in Evaluating Public Expenditure Alternatives.
6. Ayres, C. E. (1962). The Theory of Economic Progress: A Study of the Fundamentals of Economic Development and Cultural Change: Schocken Books.
7. Boland, L. A. (1979). Knowledge and the Role of Institutions in Economic Theory. Journal of Economic Issues, 13(4), 957-972. [DOI:10.1080/00213624.1979.11503714]
8. Chavance, B. (2009). Institutional Economics: Routledge. [DOI:10.4324/9780203888582]
9. Clark, J. M., & Bye, R. T. (1925). Problems of Economic Theory--Discussion. The American Economic Review, 15(1), 56-61.
10. Coase, R. H. (1937). The Nature of the Firm. Economica, 4(16), 386-405. [DOI:10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x]
11. Coase, R. H. (1998). The New Institutional Economics. The American Economic Review, 88(2), 72-74.
12. Commons, J. (1934). Institutional Economics-Its Place in Political Economy: Macmillan.
13. Commons, J. (1931).Institutional Economics. The American Economic Review, 21(4), 648-657.
14. Feyerabend, P. K. (1970). Philosophy of Science: A Subject with a Great Past. In Historical and Philosophical Perspectives of Science: University of Minnesota Press.
15. Fine, B., & Milonakis, D. (2003). From Principle of Pricing to Pricing of Principle: Rationality and Irrationality in the Economic History of Douglass North. Comparative Studies in Society and History, 45(3), 546-570. [DOI:10.1017/S0010417503000252]
16. Furubotn, E. G., & Richter, R. (1991). The New Institutional Economics: A Collection of Articles from the Journal of Institutional and Theoretical Economics: Mohr Siebeck.
17. Heidari, S., Almasi, M., & Fatahi, S. (2021). Paradigmatic Typology of Economic Schools and the Role of Transaction Cost in the Paradigm Shift1. Methodology of Social Sciences and Humanities, 27(107), 63-82. [http://method.rihu.ac.ir/article_1819.html]
18. Hodgson, G. M. (1996). Economics and Evolution: Bringing Life Back into Economics: University of Michigan Press.
19. Kerkmeester, H. (1999). Methodology: General. In Encyclopedia of Law and Economics (pp. 383-401): Edward Elgar.
20. Klein, P., G. (1999). New Institutional Economics. In Encyclopedia of Law and Economics (pp. 456-489): Edward Elgar.
21. Knack, S., & Keefer, P. (1995). Institutions and Economic Performance: Cross‐Country Tests Using Alternative Institutional Measures. Economics & Politics, 7(3), 207-227. [DOI:10.1111/j.1468-0343.1995.tb00111.x]
22. Koppl, R., Kauffman, S., Felin, T., & Longo, G. (2015). Economics for a Creative World. Journal of Institutional Economics, 11(1), 1-31. [DOI:10.1017/S1744137414000150]
23. Kuhn, T. S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions (Vol. 111): University of Chicago Press.
24. Lakatos, I. (1970). History of Science and Its Rational Reconstructions. Paper Presented at the PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association. [DOI:10.1086/psaprocbienmeetp.1970.495757]
25. Lakatos, I.(1976). Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. In Can Theories Be Refuted? (pp. 205-259): Springer. [DOI:10.1007/978-94-010-1863-0_14]
26. Lawson, T. (2006). The Nature of Heterodox Economics. Cambridge Journal of Economics, 30(4), 483-505. [DOI:10.1093/cje/bei093]
27. Lawson, T., & Pesaran, H. (1985). Keynes' Economics (Routledge Revivals): Methodological Issues: Routledge.
28. Mantzavinos, C., North, D. C., & Shariq, S. (2004). Learning, Institutions, and Economic Performance. Perspectives on Politics, 2(1), 75-84. [DOI:10.1017/S1537592704000635]
29. Mashhadiahmad, M. (2015). Neoclassical Economics A Different Historical Narration. The Journal of Planning and Budgeting, 20(1), 161-192. [http://jpbud.ir/article-1-964-fa.html]
30. Medema, S. G., Mercuro, N., & Samuels, W. J. (1999). Institutional Law and Economics. In Encyclopedia of Law and Economics (pp. 418-455): Edward Elgar.
31. Ménard, C., & Shirley, M. M. (2014). The Contribution of Douglass North to New Institutional Economics. Institutions, Property Rights, and Economic Growth: the Legacy of Douglass North. Cambridge University Press, Cambridge, 11-29. [DOI:10.1017/CBO9781107300361.003]
32. Meramveliotakis, G. (2018). New Institutional Economics: A Critique of Fundamentals & Broad Strokes towards an Alternative Theoretical Framework for the Analysis of Institutions. Asian Journal of Social Science Studies, 3(2), 50-64. [DOI:10.20849/ajsss.v3i2.395]
33. Mohammadi Alamuti, M. (2021). The Concept of Rational Behavior and the Problem of Learning from Error in Neoclassical Economics: With a View of the Austrian's Critiques. The Journal of Planning and Budgeting, 26(1), 169-205. [DOI:10.52547/jpbud.26.1.169]
34. Neurath, O., Carnap R., & Morris C., V. (1971). Foundation of the Unity of Science, Toward an International Encyclopedia of Unified Science: University of Chicago Press.
35. North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511808678]
36. North, D.(2005). Understanding the Process of Economic Change: Princeton-Oxford Press. [DOI:10.1515/9781400829484]
37. North, D. (1984). Transaction Costs, Institutions, and Economic History. The New Institutional Economics: A Collection of Articles from the Journal of Institutional and Theoretical Economics, 140(1), 7-17.
38. North, D. (1992). Institutions and Economic Theory. The American Economist, 61(1), 72-76. [DOI:10.1177/0569434516630194]
39. North, D.(1994). Economic Performance through Time. The American Economic Review, 84(3), 359-368.
40. North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2009). Violence and the Rise of Open-Access Orders. Journal of Democracy, 20(1), 55-68. [DOI:10.1353/jod.0.0060]
41. Parada, J. J. (2001). Original Institutional Economics: A Theory for the 21st Century? Oeconomicus, 5(3), 46-60.
42. Popper, K. (1963). Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge: Routledge. [DOI:10.1063/1.3050617]
43. Reuter, N. (1994). Der Institutionalismus: Geschichte und Theorie der evolutionären Ökonomie: Metropolis-Verlag.
44. Richter, R. (2005). The New Institutional Economics: Its Start, Its Meaning, Its Prospects. European Business Organization Law Review (EBOR), 6(2), 161-200. [DOI:10.1017/S1566752905001618]
45. Rodrik, D. (2015). Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science: WW Norton & Company. [DOI:10.17323/1726-3247-2015-4-39-59]
46. Rutherford, M. (1994). Institutions in Economics: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511625879]
47. Rutherford, M. (1995). The Old and the New Institutionalism: Can Bridges Be Built? Journal of Economic Issues, 29(2), 443-451. [DOI:10.1080/00213624.1995.11505681]
48. Rutherford, M. (1996). Institutions in Economics: The Old and the New Institutionalism: Cambridge University Press.
49. Rutherford, M. (2001). Institutional Economics: Then and Now. Journal of Economic Perspectives, 15(3), 173-194. [DOI:10.1257/jep.15.3.173]
50. Tellings, A. (2001). Eclecticism and Integration in Educational Theories: A Metatheoretical Analysis. Educational Theory, 51(3), 277-292. [DOI:10.1111/j.1741-5446.2001.00277.x]
51. Vandenberg, Paul. (2002). North's Institutionalism and the Prospect of Combining Theoretical Approaches. Cambridge Journal of Economics, 26 (2), 217-235. [DOI:10.1093/cje/26.2.217]
52. Veblen, T. (1899). The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of the Evolution of Institutions: Macmillan.
53. Veblen, T. (1909). The limitations of Marginal Utility. Journal of Political Economy, 17(9), 620-636. [DOI:10.1086/251614]
54. Von Staden, P., & Bruce, K. (2015). Original and New Institutional Economics: Brethren rather than Foes? Lessons from the Sociocognitive Turn in "Late" Douglass North. Journal of Economic Issues, 49(1), 111-125. [DOI:10.1080/00213624.2015.1013882]
55. Wilber, C. K., & Harrison, R. S. (1978). The Methodological Basis of Institutional Economics: Pattern Model, Storytelling, and Holism. Journal of Economic Issues, 12(1), 61-89. [DOI:10.1080/00213624.1978.11503505]
56. Williamson, O. E. (1975). Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications: A Study in the Economics of Internal Organization. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship.
57. Williamson, O. E. (1985). Yhe Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting: Free Press.
58. Williamson, O. E.(1998). Transaction Cost Economics: How It Works; Where It Is Headed. De economist, 146(1), 23-58. [DOI:10.1023/A:1003263908567]
59. Williamson, O. E. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic Literature, 38(3), 595-613. [DOI:10.1257/jel.38.3.595]
60. Williamson, O. E. (2005). Transaction Cost Economics. In Handbook of New Institutional Economics (pp. 41-65): Springer. [DOI:10.1007/0-387-25092-1_4]
61. ایمان، محمدتقی (1390). مبانی پارادایمی روش‌های تحقیق کمّی و کیفی در علوم انسانی. انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
62. گیلیس، دانالد (1394). فلسفه علم در قرن بیستم: چهار موضوع اصلی. ترجمۀ حسن میانداری، انتشارات طه.
63. منکیو، گریگوری (1399). مبانی علم اقتصاد. ترجمۀ حمیدرضا ارباب، انتشارات نی.
64. نورث، داگلاس (1385). نهادها و تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی. ترجمۀ محمدرضا معینی، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.
65. هاجسون، جفری ام. (1386). جوهره اقتصاد نهادگرا چیست؟ ترجمۀ محمود متوسلی و محمود مشهدی احمد، نشریه برنامه‌ریزی و بودجه، 12(3)، 85-65. [http://jpbud.ir/article-1-29-fa.html]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb